COMP / TetherUS PERPETUAL CONTRACT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch COMP / TetherUS PERPETUAL CONTRACT

Nhận tỷ giá tiền điện tử COMP / TetherUS PERPETUAL CONTRACT trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaCOMPUSDT.P dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
COMPUSDT.PCOMP / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE60.43 USDT+1.70%28.845 M+80.84%61.82 USDT59.30 USDT85.905 K
Mua
COMPUSDT.PCOMPUSDT Perpetual Swap ContractOKX60.48 USDT+1.75%16.588 M+158.54%61.89 USDT59.32 USDT2.406 M
Mua
COMPUSDT.PCOMPOUND/USD TETHER PERPETUAL SWAP CONTRACT60.46 USDT+1.78%10.988 M+48.76%61.86 USDT59.28 USDT1.852 M
Mua
COMPUSDT.PCOMPUSDT Perpetual ContractBYBIT60.49 USDT+1.73%10.507 M+181.21%61.91 USDT59.33 USDT22.807 K
Mua
COMPUSDT.PCOMPUSDT Perpetual Contract60.49 USDT+1.73%4.972 M+190.63%61.91 USDT59.33 USDT10.189 K
Mua
COMPUSDT.PCOMPUSDTPERP PERPETUAL MIX CONTRACTBITGET60.43 USDT+1.72%1.448 M+110.94%61.82 USDT59.26 USDT5.913 K
Mua
COMPUSDT.PCOMP USDT PERPETUAL60.46 USDT+1.78%107.762 K+50.09%61.78 USDT59.29 USDT388
Mua
COMPUSDT.PCOMPOUND/TETHER USD PERPETUAL CONTRACT60.4350 USDT+1.70%061.8150 USDT59.2949 USDT26.09 M
Mua
COMPUSDT.PCOMP/USDT Perpetual ContractBINGX60.43 USDT+1.77%61.82 USDT59.28 USDT1.055 M
Mua
COMPUSDT.PCOMP Perpetual LinearSwap ContractHTX60.49 USDT+2.68%62.00 USDT54.83 USDT1.087 M
Mua
COMPUSDT.PCompound Perpetual futures, quoted,settled & margined in TetherDELTA60.44 USDT+1.65%61.82 USDT59.30 USDT10.922 K
Mua
COMPUSDT.PCOMP / Tether PERPETUAL FUTURESMEXC60.42 USDT+1.67%61.80 USDT59.29 USDT248.777 K
Mua
COMPUSDT.PCOMP Linear Perpetual Futures ContractPHEMEX60.47 USDT+1.78%61.82 USDT59.27 USDT1.828 K
Mua