COMP / TetherUS PERPETUAL CONTRACT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch COMP / TetherUS PERPETUAL CONTRACT

Nhận tỷ giá tiền điện tử COMP / TetherUS PERPETUAL CONTRACT trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaCOMPUSDT.P dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
COMPUSDT.PCOMP / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE48.99 USDT+0.70%4.145 M−51.63%49.04 USDT48.62 USDT6.14 K
Bán
COMPUSDT.PCOMPOUND/USD TETHER PERPETUAL SWAP CONTRACT49.01 USDT+0.68%2.244 M−62.65%49.10 USDT48.65 USDT213.918 K
Bán
COMPUSDT.PCOMPUSDT Perpetual Swap ContractOKX49.03 USDT+0.68%1.657 M−61.07%49.08 USDT48.67 USDT105.388 K
Bán
COMPUSDT.PCOMPUSDT Perpetual ContractBYBIT48.99 USDT+0.70%1.014 M−50.60%49.04 USDT48.63 USDT1.683 K
Bán
COMPUSDT.PCOMPUSDT Perpetual Contract48.98 USDT+0.68%390.331 K−53.61%49.04 USDT48.63 USDT589
Bán
COMPUSDT.PCOMPUSDTPERP PERPETUAL MIX CONTRACTBITGET48.99 USDT+0.68%280.753 K−33.16%49.05 USDT48.64 USDT260
Bán
COMPUSDT.PCOMP USDT PERPETUAL48.98 USDT+0.68%27.262 K−50.59%49.02 USDT48.65 USDT20
Bán
COMPUSDT.PCOMPOUND/TETHER USD PERPETUAL CONTRACT49.0050 USDT+0.72%049.0450 USDT48.6249 USDT532.8 K
Bán
COMPUSDT.PCOMP Perpetual LinearSwap ContractHTX49.00 USDT−0.02%49.25 USDT48.64 USDT70.262 K
Bán
COMPUSDT.PCOMP/USDT Perpetual ContractBINGX48.99 USDT+0.72%49.03 USDT48.59 USDT135.865 K
Bán
COMPUSDT.PCompound Perpetual futures, quoted,settled & margined in TetherDELTA49.03 USDT+0.72%49.07 USDT48.66 USDT8.682 K
Bán
COMPUSDT.PCOMP / Tether PERPETUAL FUTURESMEXC48.99 USDT+0.68%49.05 USDT48.63 USDT51.428 K
Bán
COMPUSDT.PCOMP Linear Perpetual Futures ContractPHEMEX48.98 USDT+0.64%49.05 USDT48.62 USDT538
Bán