COMP / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

COMP / TetherUS Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà COMP / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử COMP / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaCOMPUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
COMPUSDTCOMP / TetherUSBINANCE32.260.91%597.244K−34.25%32.7531.7118.528K
Bán
COMPUSDTCOMPUSDT SPOTBITGET32.260.97%362.166K0.08%32.7631.7111.214K
Bán
COMPUSDTCompound / Tether OmniHITBTC32.2050.98%95.752K−18.12%32.71331.6422.973K
Bán
COMPUSDTCompound/TetherOKX32.230.81%61.102K−28.34%32.7231.701.896K
Bán
COMPUSDTCOMP / USDT Spot Trading PairPHEMEX32.260.91%58.808K−35.26%32.7931.681.824K
Bán
COMPUSDTCompound / Tether USWHITEBIT32.250.91%46.802K−42.82%32.7531.711.452K
Bán
COMPUSDTCompound / Tether USDHUOBI32.25−0.31%45.516K−30.25%32.4631.95427
Bán
COMPUSDTCOMPOUND/TETHERUSBITRUE32.22−0.43%35.833K−31.15%32.4931.94291
Bán
COMPUSDTCOMPUSDT SPOTBYBIT32.240.78%22.015K−74.42%35.5831.71682
Bán
COMPUSDTCompound / USDTMEXC32.2310.77%21.017K−31.13%32.72931.756651
Bán
COMPUSDTCompound/TetherGATEIO32.2300.95%9.901K−54.90%32.74031.696307
Bán
COMPUSDTCompound / TetherKUCOIN32.210.66%7.832K−65.36%32.7731.67243
Bán
COMPUSDTCOMPOUND / TETHERCOINEX32.190.69%2.762K−41.64%32.9131.6585
Bán
COMPUSDTCOMP / TetherUSBINANCEUS30.24−3.01%2.522K2655.47%32.4929.0083
Bán Mạnh
COMPUSDTCompound Governance Token / Tether USDPOLONIEX33.10−2.10%16337.33%33.1031.445
Bán
COMPUSDTCompound / TetherBITTREX29.86200000−3.23%29170.73%29.8620000029.862000001
Bán Mạnh
COMPUSDTCOMPOUND / TETHERWOONETWORK32.260.94%32.7631.7126.372K
Bán