COMP / TetherUS

COMPUSDTBINANCEUS
COMPUSDT
COMP / TetherUSBINANCEUS
 
Không có giao dịch

COMP / TetherUS Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà COMP / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử COMP / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaCOMPUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
COMPUSDTCOMP / TetherUSBINANCE52.060.81%4.02M−14.36%52.2451.192.851K
Mua
COMPUSDTCompound/TetherOKX52.120.77%1.434M8.41%52.2551.24977
Mua
COMPUSDTCompound / Tether OmniHITBTC52.0270.82%1.384M5.38%52.08651.113899
Mua
COMPUSDTCOMPUSDT SPOTBITGET52.201.06%497.303K51.65%52.2951.22487
Mua
COMPUSDTCOMP / USDT Spot Trading PairPHEMEX52.140.91%398.942K−15.35%52.2751.19283
Mua
COMPUSDTCompound / Tether USWHITEBIT52.110.89%303.146K44.71%52.3051.22336
Mua
COMPUSDTCompound / Tether USDHUOBI52.12−2.43%288.469K−9.68%53.8950.362.409K
Mua
COMPUSDTCompound / TetherKUCOIN52.080.81%275.248K42.76%52.2151.15102
Mua
COMPUSDTCOMPOUND/TETHERUSBITRUE52.12−2.43%224.949K−20.51%53.8350.491.629K
Mua
COMPUSDTCompound / TetherMEXC52.137−2.33%104.156K−21.39%53.75550.321811
Bán Mạnh
COMPUSDTCompound/TetherGATEIO52.0380.79%34.336K−23.76%52.16851.18118
Mua
COMPUSDTCOMP / TetherUSBINANCEUS51.731.43%30.948K31.56%51.7351.541
Mua
COMPUSDTCOMPOUND / TETHERCOINEX52.021.03%15.281K25.03%52.2551.118
Mua
COMPUSDTCompound / TetherBITTREX51.427000000.98%1.266K−42.83%51.4270000051.022000003
Mua
COMPUSDTCompound Governance Token / Tether USDPOLONIEX51.53−7.22%200933.11%56.0251.534
Mua
COMPUSDTCOMPOUND / TETHERWOONETWORK52.070.79%52.2551.183.946K
Mua
COMPUSDTCOMP / TETHER Standard FuturesBINGX52.15−2.34%53.8550.2512.522K
Mua