COMPOUND / TETHER

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

COMPOUND / TETHER Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà COMPOUND / TETHER được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử COMPOUND / TETHER trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaCOMPUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
COMPUSDTCOMP / TetherUSBINANCE31.89−1.09%645.203K−7.98%32.2631.562.123K
Bán
COMPUSDTCOMPUSDT SPOTBITGET31.91−0.99%365.447K8.01%32.2731.62635
Bán
COMPUSDTCompound / Tether OmniHITBTC31.790−1.23%83.184K−18.56%32.23331.562174
Bán
COMPUSDTCompound/TetherOKX31.84−1.21%65.479K39.89%32.2331.63127
Bán
COMPUSDTCOMP / USDT Spot Trading PairPHEMEX31.88−1.09%63.508K−9.45%32.2731.53213
Bán
COMPUSDTCompound / Tether USWHITEBIT31.90−1.05%51.395K−7.20%32.2531.63180
Bán
COMPUSDTCompound / Tether USDHUOBI31.83−1.61%47.705K6.04%32.4631.60581
Bán
COMPUSDTCOMPOUND/TETHERUSBITRUE31.87−1.51%40.615K−14.83%32.4931.56487
Bán
COMPUSDTCOMPUSDT SPOTBYBIT31.76−1.52%22.143K−73.04%32.2731.648
Bán
COMPUSDTCompound / USDTMEXC31.817−1.32%21.078K21.00%32.25331.65728
Bán
COMPUSDTCompound/TetherGATEIO31.795−1.36%10.459K−2.26%32.30531.65328
Bán
COMPUSDTCompound / TetherKUCOIN31.85−1.12%7.31K−54.81%32.2131.6422
Bán
COMPUSDTCOMP / TetherUSBINANCEUS31.381.26%2.766K435.80%31.7830.9915
Bán
COMPUSDTCOMPOUND / TETHERCOINEX31.83−1.24%2.684K−41.19%32.3831.834
Bán
COMPUSDTCompound Governance Token / Tether USDPOLONIEX33.10−2.10%16337.33%33.1031.445
Bán
COMPUSDTCompound / TetherBITTREX29.86200000−3.23%29170.73%29.8620000029.862000001
Bán Mạnh
COMPUSDTCOMPOUND / TETHERWOONETWORK31.89−1.09%32.2631.572.739K
Bán