Compound / Tether Omni

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Compound / Tether Omni Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Compound / Tether Omni được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Compound / Tether Omni trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaCOMPUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
COMPUSDTCOMP / TetherUSBINANCE31.57−2.08%681.264K−2.58%32.2631.563.443K
Bán
COMPUSDTCOMPUSDT SPOTBITGET31.56−2.08%365.834K7.31%32.2731.56962
Bán
COMPUSDTCompound / Tether OmniHITBTC31.482−2.19%83.994K−17.42%32.23331.482245
Bán
COMPUSDTCOMP / USDT Spot Trading PairPHEMEX31.57−2.05%67.03K−4.16%32.2731.53342
Bán
COMPUSDTCompound/TetherOKX31.67−1.74%64.563K35.01%32.2331.63144
Bán
COMPUSDTCompound / Tether USWHITEBIT31.57−2.08%52.669K−5.04%32.2531.57246
Bán
COMPUSDTCompound / Tether USDHUOBI31.64−2.19%49.392K9.11%32.4631.60650
Bán
COMPUSDTCOMPOUND/TETHERUSBITRUE31.56−2.47%44.228K−6.27%32.4931.56604
Bán
COMPUSDTCOMPUSDT SPOTBYBIT31.66−1.83%22.174K−72.98%32.2731.6410
Bán
COMPUSDTCompound / USDTMEXC31.598−2.00%21.159K21.70%32.25331.59840
Bán
COMPUSDTCompound/TetherGATEIO31.639−1.84%10.895K4.76%32.30531.63944
Bán
COMPUSDTCompound / TetherKUCOIN31.57−1.99%7.34K−50.56%32.2131.5724
Bán
COMPUSDTCOMP / TetherUSBINANCEUS32.023.32%2.811K444.60%32.0230.9916
Bán
COMPUSDTCOMPOUND / TETHERCOINEX31.59−1.99%2.666K−41.56%32.3831.595
Bán
COMPUSDTCompound Governance Token / Tether USDPOLONIEX33.10−2.10%16337.33%33.1031.445
Bán
COMPUSDTCompound / TetherBITTREX29.86200000−3.23%29170.73%29.8620000029.862000001
Bán Mạnh
COMPUSDTCOMPOUND / TETHERWOONETWORK31.57−2.08%32.2631.555.008K
Bán