Cronos/Tether

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Cronos/Tether

Nhận tỷ giá tiền điện tử Cronos/Tether trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaCROUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
CROUSDTCronos/TetherOKX0.14189−2.59%14.487M+104.88%0.145720.138728.281M
Mua
CROUSDTCrypto.com Coin / TetherKUCOIN0.14460−1.36%5.667M+162.38%0.148810.140002.4M
Mua
CROUSDTCrypto.com Coin/TetherGATEIO0.14177−2.60%2.471M+174.48%0.145730.138871.065M
Mua
CROUSDTCrypto / USDTMEXC0.14185−2.65%880.264K+155.92%0.145610.13914351.248K
Mua
CROUSDTCrypto.com Coin / TetherCOINBASE0.1423−2.40%478.448K+248.85%0.15040.1392259.292K
Mua
CROUSDTCROUSDT SPOTBITGET0.141969−2.83%399.179K+21.16%0.1462380.138386309.475K
Mua
CROUSDTCRONOS / TETHERCOINEX0.142225−3.07%31.271K−3.32%0.1465120.14000013.787K
Mua
CROUSDTCronos (old Crypto.com) / TetherHITBTC0.113000−5.83%2.19K+123.99%0.1390000.09705417.91K
Mua