CRV / Bitcoin

CRVBTCBINANCE
CRVBTC
CRV / BitcoinBINANCE
 
Không có giao dịch

CRV / Bitcoin Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà CRV / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử CRV / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaCRVBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
CRVBTCCRV / BitcoinBINANCE0.00003979−4.60%779.207K−46.04%0.000041990.00003885584.476K
Bán
CRVBTCCurve DAO Token / BitcoinCOINBASE0.0000398−4.56%259.541K−49.45%0.00004200.0000389173.924K
Bán
CRVBTCCurve DAO Token / BitcoinHITBTC0.000039800−4.56%134.021K−14.46%0.0000419800.00003895057.347K
Bán
CRVBTCCRVBTC SPOTBITGET0.00003978−4.54%103.48K−21.00%0.000041970.0000389157.565K
Bán
CRVBTCCurve DAO Token / BitcoinWHITEBIT0.0000398−4.56%91.762K−74.60%0.00004190.000038953.249K
Bán
CRVBTCCurve DAO Token/BitcoinOKX0.0000398−4.56%75.92K−33.25%0.00004190.000039046.354K
Bán
CRVBTCCurve / BTCUPBIT0.000039960−4.45%28.306K−80.54%0.0000415000.00003924020.959K
Theo dõi
CRVBTCCurve DAO Token / BitcoinKRAKEN0.0000397−4.34%15.295K−36.72%0.00004190.00003905.684K
Bán
CRVBTCCurve DAO Token / BitcoinHUOBI0.0000398−8.08%9.612K−50.90%0.00004300.000038911.266K
Bán
CRVBTCCURVE DAO TOKEN / BITCOINCOINEX0.00003978−4.44%7.371K−3.61%0.000042100.000038793.569K
Bán
CRVBTCCurve DAO Token / BitcoinBITTREX0.00003945−5.80%553−56.44%0.000040190.00003915655
Bán