Brent Oil OIL_BRENT

OIL_BRENT Currency.com
OIL_BRENT
Brent Oil Currency.com
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

OIL_BRENT Biểu đồ

Giao dịch OIL_BRENT với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản