DAR / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch DAR / TetherUS

Nhận tỷ giá tiền điện tử DAR / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaDARUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
DARUSDTMINES OF DALARNIA/TETHER USDTBITRUE0.16939 USDT+3.48%7.368 M−5.87%0.17197 USDT0.15952 USDT36.656 M
Bán
DARUSDTDAR / TetherUSBINANCE0.16920 USDT+2.58%1.548 M−4.60%0.17199 USDT0.16428 USDT5.043 M
Bán
DARUSDTDARUSDT SPOTBITGET0.16937 USDT+2.76%200.004 K+12.21%0.17196 USDT0.16441 USDT674.76 K
Bán
DARUSDTDAR / USDT Spot Trading PairPHEMEX0.16935 USDT+2.79%80.079 K+4.67%0.17203 USDT0.16418 USDT266.704 K
Bán
DARUSDTMines of Dalarnia / USDTMEXC0.16934 USDT+2.72%31.747 K−13.72%0.17190 USDT0.16450 USDT88.843 K
Bán
DARUSDTMines of Dalarnia/TetherGATEIO0.16915 USDT+2.63%18.522 K−9.85%0.17177 USDT0.16456 USDT58.656 K
Bán
DARUSDTMines of Dalarnia / TetherKUCOIN0.1697 USDT+2.97%7.57 K+93.10%0.1714 USDT0.1650 USDT17.599 K
Bán
DARUSDTMines of Dalarnia / Tether USDPOLONIEX0.1654 USDT−3.56%6.484 K+446276.96%0.1695 USDT0.1654 USDT61
Bán
DARUSDTMINES OF DALARNIA / TETHERCOINEX0.169746 USDT+3.31%5.863 K+3.88%0.182999 USDT0.164225 USDT18.462 K
Bán
DARUSDTDAR / TetherUSBINANCEUS0.16649 USDT+0.48%130+118.63%0.16649 USDT0.16649 USDT298
Bán
DARUSDTMines of Dalarnia / TetherHITBTC0.15829 USDT+7.61%21+100.88%0.15829 USDT0.15691 USDT135
Bán
DARUSDTDALARNIA/TETHER USD0.16931 USDT+2.68%00.17198 USDT0.16440 USDT143.191 K
Bán