Decred / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Decred / TetherUS

Nhận tỷ giá tiền điện tử Decred / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaDCRUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
DCRUSDTDecred / TetherUSBINANCE13,96 USDT−0,50%1,114 M+80,33%14,07 USDT13,82 USDT5,334 K
Bán
DCRUSDTDecred / USDTMEXC14,00 USDT−0,07%65,15 K+11,46%14,06 USDT13,83 USDT437
Bán
DCRUSDTDecred / Tether USDHTX13,9672 USDT+3,30%38,086 K+17,91%14,3021 USDT13,4993 USDT1,464 K
Bán
DCRUSDTDecred/TetherOKX14,02 USDT+0,14%37,995 K+37,42%14,09 USDT13,84 USDT191
Bán
DCRUSDTDecred/TetherGATEIO13,986 USDT−0,41%17,432 K−54,57%14,024 USDT13,855 USDT175
Bán
DCRUSDTDecred / TetherKUCOIN13,91 USDT−0,50%11,948 K+145,60%13,99 USDT13,91 USDT35
Bán
DCRUSDTDCRUSDT SPOTBYBIT13,9534 USDT−0,31%8,306 K+83,58%14,0395 USDT13,7788 USDT45
Bán
DCRUSDTDECRED / TETHERCOINEX14,0313 USDT+0,73%5,391 K+42,75%14,0831 USDT13,9103 USDT41
Bán
DCRUSDTDecred / Tether USDPOLONIEX13,99 USDT+5,19%456+5.392,90%13,99 USDT13,26 USDT33
Bán
DCRUSDTDecred / TetherHITBTC10,2517 USDT−21,28%00,00%10,2517 USDT10,2517 USDT0
Bán Mạnh