Decred / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Decred / TetherUS

Nhận tỷ giá tiền điện tử Decred / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaDCRUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
DCRUSDTDecred / TetherUSBINANCE20.58+2.44%1.105 M−21.96%20.8919.6052.192 K
Bán
DCRUSDTDecred/TetherOKX20.58+2.29%58.943 K−17.97%20.8319.592.392 K
Bán
DCRUSDTDecred / Tether USDHTX20.5843−0.25%44.558 K+10.07%20.867620.0977648
Bán
DCRUSDTDecred / USDTMEXC20.55+2.04%36.706 K−14.94%20.8319.601.75 K
Bán
DCRUSDTDecred/TetherGATEIO20.567+2.06%21.222 K−30.56%20.82919.626963
Bán
DCRUSDTDCRUSDT SPOTBYBIT20.6138+2.17%16.018 K−30.14%20.738619.6386704
Bán
DCRUSDTDecred / TetherKUCOIN20.74+2.22%12.193 K+85.88%20.9019.73595
Bán
DCRUSDTDECRED / TETHERCOINEX20.6552+2.30%3.98 K+32.25%20.751719.7274191
Bán
DCRUSDTDecred / Tether USDPOLONIEX20.22+1.15%24−46.25%22.0520.221
Bán