DUBAI ELECTRICITYDUBAI ELECTRICITYDUBAI ELECTRICITY

DUBAI ELECTRICITY

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DEWA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu DUBAI ELECTRICITY

Doanh thu của DUBAI ELECTRICITY trong năm ngoái lên tới 29.20 B AED, phần lớn trong số đó — 18.68 B AED — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Electricity, năm trước mang lại 18.05 B AED. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất — năm ngoái quốc gia này đã mang lại DUBAI ELECTRICITY 29.18 B AED, và năm trước đó — 27.34 B AED.

Theo nguồn
Theo quốc gia