DF / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch DF / TetherUS

Nhận tỷ giá tiền điện tử DF / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaDFUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
DFUSDTDF / TetherUSBINANCE0.04090 USDT+1.82%1.068 M+20.67%0.04139 USDT0.03949 USDT12.188 M
Bán
DFUSDTdForce / Tether USWHITEBIT0.0410 USDT+2.24%62.486 K+33.97%0.0413 USDT0.0394 USDT621.53 K
Bán
DFUSDTdForce / Tether USDHTX0.0409 USDT+3.54%45.861 K−7.78%0.0414 USDT0.0394 USDT815.189 K
Bán
DFUSDTdForce / USDTMEXC0.04090 USDT+2.12%29.96 K−5.39%0.04127 USDT0.03951 USDT294.637 K
Bán
DFUSDTdForce/TetherGATEIO0.04092 USDT+2.30%13.328 K−30.77%0.04120 USDT0.03950 USDT136.113 K
Bán