DOT / Bitcoin

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch DOT / Bitcoin

Các thị trường nơi mà DOT / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử DOT / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaDOTBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
DOTBTCPolkadot / BitcoinKRAKEN0.00015103−0.14%247.721K−43.78%0.000151670.0001507335.256K
Bán
DOTBTCDOT / BitcoinBINANCE0.0001510−0.20%192.812K−14.22%0.00015180.000150435.209K
Bán
DOTBTCPolkadot / BitcoinPOLONIEX0.0001509−0.20%119.272K23.36%0.00015180.000150620.005K
Bán
DOTBTCPolkadot / BitcoinWHITEBIT0.0001508−0.26%105.79K−21.46%0.00015180.000150518.258K
Bán
DOTBTCPOLKADOT/BITCOINBITRUE0.000150950.06%85.065K3.71%0.000151160.000150551.204K
Bán
DOTBTCPolkadot/BitcoinOKX0.0001509−0.20%23.159K13.37%0.00015170.00015083.841K
Bán
DOTBTCPolkadot / BTCMEXC0.0001510−0.20%17.113K27.64%0.00015220.00015073.088K
Bán
DOTBTCPolkadot / BitcoinCOINBASE0.0001509−0.07%13.606K249.25%0.00015170.00015093.274K
Bán
DOTBTCDOTBTC SPOTBYBIT0.000151100.07%10.561K−60.18%0.000151680.000150431.951K
Bán
DOTBTCPolkadot New / BitcoinHITBTC0.00015089−0.19%7.201K−7.95%0.000151820.00015050902
Bán
DOTBTCPolkadot / BitcoinHUOBI0.000153391.09%4.611K−14.85%0.000154070.00015159918
Bán
DOTBTCPOLKADOT / BITCOINCOINEX0.00015072−0.50%3.756K1.07%0.000152550.00015001679
Bán
DOTBTCDOT / BitcoinBITFINEX0.00015092−0.24%3.093K−54.14%0.000151640.00015070715
Bán
DOTBTCPolkadot / BitcoinKUCOIN0.00015107−0.09%2.38K−95.81%0.000151730.00015068234
Bán
DOTBTCPolkadot / BTCUPBIT0.0001522800.00%1.55K83.73%0.0001522800.000152280252
Bán
DOTBTCPolkadot / BitcoinBITTREX0.000151270.51%365−52.50%0.000151310.0001506489
Bán