DYDX

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch DYDX

Nhận tỷ giá tiền điện tử DYDX trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaDYDX dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
DYDXUSDT.PDYDX / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE3.689−2.72%228.983M+1.13%3.8883.30148.466M
Mua
DYDXUSDTDYDX / TetherUSBINANCE3.682−2.75%57.218M−13.43%3.8743.35512.2M
Mua
DYDXUSDTdYdX / TetherKUCOIN3.6837−2.70%3.675M+12.30%3.87393.3230789.955K
Mua
DYDXKRWDYDX / South Korean WonBITHUMB5145.0000−2.65%1.468M+38.22%5410.00004852.0000338.376K
Mua
DYDXUSDTdYdX / USDTMEXC3.682−2.75%966.493K−35.67%3.8703.335196.385K
Mua
DYDXUSDDYDX / U. S. DollarKRAKEN3.685−2.77%937.805K−20.54%3.8723.361177.388K
Mua
DYDXUSDTDYDX / USDT Spot Trading PairPHEMEX3.683−2.49%932.669K−12.64%3.8743.364194.172K
Mua
DYDXBTCDYDX / BitcoinBINANCE0.00005870−3.87%894.662K−7.26%0.000062600.00005423198.174K
Bán
DYDXUSDDYDX / US DollarBINANCE3.67704842−3.02%857.81K−8.22%3.874464873.34602625198.174K
Mua
DYDXUSDTdYdX / Tether USWHITEBIT3.6800−2.74%556.606K+22.44%3.87353.358395.893K
Mua
DYDXUSDTDYDX / TETHERCOINEX3.6811−2.71%460.77K+8.09%3.87093.350076.292K
Mua
DYDXTRYDYDX / Turkish LiraBINANCE116.30−2.51%351.147K+3.02%121.97106.0369.96K
Mua
DYDXEURDYDX / EuroKRAKEN3.392−3.09%242.964K−7.44%3.5723.10053.214K
Mua
DYDXBNBDYDX / Binance CoinBINANCE0.008866−3.85%197.864K−6.32%0.0094130.00832147.927K
Theo dõi
DYDXUSDTdYdX / TetherHITBTC3.6826−2.70%80.076K−58.20%3.83443.332114.232K
Mua
DYDXBTCdYdX / BitcoinHITBTC0.00005872−3.86%45.725K−59.37%0.000062580.0000546711.205K
Bán
DYDXUSDdYdX / US DollarHITBTC3.67474635−2.98%44.733K−59.33%3.873314633.3679251211.204K
Mua
DYDXEURdYdX / EuroBITSTAMP3.413−2.49%9.837K+220.27%3.5503.1632.237K
Mua
DYDXUSDdYdX / U.S. dollarBITSTAMP3.669−3.47%8.515K+22.98%3.8373.5351.563K
Mua
DYDXUSDCDYDX / USD COINCOINEX3.6882−2.62%4.22K+22.33%3.85593.3804837
Mua
DYDXUSDTdYdX / Tether USDPOLONIEX3.599+1.38%2.668K+647.79%3.5993.417453
Sức mua mạnh
DYDXUSDCdYdX / USD CoinHITBTC3.6918+6.77%13+1457.16%3.69183.46594
Sức mua mạnh
DYDXUSDT.PDYDX / Tether PERPETUAL FUTURESMEXC3.687−2.77%3.8843.3345.479M
Mua
DYDXUSDTDYDX / TETHERWOONETWORK3.682−2.64%3.8743.31215.34M
Mua
DYDXUSDCdYdX / USD Coin (0xe141e...b7abd)UNISWAP3ETH3.6262794100−0.29%3.75514599003.5743710200196
Mua
DYDXWETH_D8DE6A.USDdYdX / Wrapped Ether on Ethereum (0xd8de6af55f618a7bc69835d55ddc6582220c36c0) in USDUNISWAP3ETH3.698−2.56%3.8603.374898.371K
Mua
DYDXWETH_E4EBD8.USDDYDX / WRAPPED ETHER on Ethereum (E4EBD8...0B9430) in USDSUSHISWAP3.598−2.45%3.6883.4083.088K
Mua
DYDXUSDDYDX / U.S. DOLLARBTSE3.682−2.75%3.8853.370307.715K
Mua
DYDXUSDC_E141E1.USDdYdX / USD Coin on Ethereum (0xe141e17986cc9cfce8d8dbd63b3cfedb05ab7abd) in USDUNISWAP3ETH3.626−0.28%3.7553.574719
Mua
DYDXWETH_E0CFA1.USDdYdX / Wrapped Ether on Ethereum (0xe0cfa17aa9b8f930fd936633c0252d5cb745c2c3) in USDUNISWAP3ETH3.649−3.69%3.7893.40038.793K
Mua
DYDXWETH_E4EBD8DYDX / WRAPPED ETHER on Ethereum (E4EBD8...0B9430)SUSHISWAP0.001055−1.91%0.0010750.001008873
Bán
DYDXFDUSDDYDX / FDUSDBINANCE3.685−2.92%3.8823.365255.503K
Mua
DYDXWETHdYdX / Wrapped Ether (0xd8de6...c36c0)UNISWAP3ETH0.0010679100−3.71%0.00112569000.0009995300245.104K
Bán
DYDXUSDT.PSDYDX / TETHER Standard FuturesBINGX3.687−2.72%3.8833.32219.539M
Mua