DYDX / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch DYDX / TetherUS

Các thị trường nơi mà DYDX / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử DYDX / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaDYDXUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
DYDXUSDTDYDX / TetherUSBINANCE3.239+0.62%27.117M−5.10%3.2663.0495.766M
Mua
DYDXUSDTdYdX/TetherOKX3.239+0.62%13.317M−10.29%3.2673.0453.123M
Mua
DYDXUSDTDYDX/TETHERUSBITRUE3.244+2.82%12.846M−18.59%3.2663.0493.48M
Mua
DYDXUSDTDYDXUSDT SPOTBYBIT3.241+0.68%3.768M+1.78%3.2643.048690.904K
Mua
DYDXUSDTdYdX/TetherGATEIO3.246+0.87%1.939M−3.83%3.2663.049420.295K
Mua
DYDXUSDTdYdX / TetherKUCOIN3.2453+0.81%1.249M−47.52%3.26583.0490228.471K
Mua
DYDXUSDTdYdX / Tether OmniHITBTC3.2354+0.53%991.968K+26.42%3.26383.0484170.093K
Mua
DYDXUSDTdYdX / USDTMEXC3.242+0.81%785.512K+14.41%3.2653.050113.43K
Mua
DYDXUSDTDYDX / USDT Spot Trading PairPHEMEX3.235+0.56%437.499K−10.48%3.2653.05093.302K
Mua
DYDXUSDTDYDXUSDT SPOTBITGET3.2465+0.80%250.21K+6.07%3.26523.050239.92K
Mua
DYDXUSDTDYDX / TETHERCOINEX3.2354+0.68%163.088K−15.13%3.26753.045933.084K
Mua
DYDXUSDTdYdX / Tether USWHITEBIT3.2181+0.64%97.67K−72.57%3.25493.034815.281K
Mua
DYDXUSDTdYdX / Tether USDPOLONIEX3.346−0.59%1.7K+342.15%3.3463.34564
Mua
DYDXUSDTDYDX / TETHERWOONETWORK3.244+0.78%3.2673.0477.848M
Mua