DYDX / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch DYDX / TetherUS

Nhận tỷ giá tiền điện tử DYDX / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaDYDXUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
DYDXUSDTDYDX / TetherUSBINANCE3.647−3.67%61.641M−6.05%3.8743.3559.781M
Mua
DYDXUSDTDYDX/TETHERUSBITRUE3.647+0.97%29.127M−18.54%3.8743.4206.222M
Sức mua mạnh
DYDXUSDTdYdX/TetherOKX3.649−3.52%21.497M+15.31%3.8753.3063.915M
Mua
DYDXUSDTDYDXUSDT SPOTBYBIT3.648−3.65%11.292M−2.95%3.8733.3101.976M
Mua
DYDXUSDTdYdX/TetherGATEIO3.645−3.67%4.401M+10.75%3.8713.330772.39K
Mua
DYDXUSDTdYdX / TetherKUCOIN3.6473−3.66%3.645M+11.38%3.87393.3230639.21K
Mua
DYDXUSDTDYDXUSDT SPOTBITGET3.6477−3.58%1.121M+4.30%3.87043.3317175.639K
Mua
DYDXUSDTDYDX / USDT Spot Trading PairPHEMEX3.647−3.44%1.003M−5.39%3.8743.364155.465K
Mua
DYDXUSDTdYdX / USDTMEXC3.646−3.70%966.157K−36.84%3.8703.335151.951K
Mua
DYDXUSDTdYdX / Tether USWHITEBIT3.6493−3.55%547.599K+18.90%3.87353.358378.12K
Mua
DYDXUSDTDYDX / TETHERCOINEX3.6439−3.70%482.476K+14.95%3.87093.350059.981K
Mua
DYDXUSDTdYdX / TetherHITBTC3.6470−3.64%79.537K−57.35%3.83443.332111.401K
Mua
DYDXUSDTdYdX / Tether USDPOLONIEX3.417−3.75%2.45K+593.73%3.5503.417390
Mua
DYDXUSDTDYDX / TETHERWOONETWORK3.648−3.54%3.8743.31212.309M
Mua