FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT - IN EGPFAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT - IN EGPFAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT - IN EGP

FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT - IN EGP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

36.670.00 0.00%
Các chuyên gia 1 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho FAIT có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 1 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho FAIT trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

Trong quý tới, doanh thu FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT - IN EGP dự kiến sẽ đạt ‪2.27 B‬ EGP. Hãy xem doanh thu và thu nhập của FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT - IN EGP để đưa ra quyết định sáng suốt.
Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của FAIT36.67 EGP với giá ước tính tối đa là 36.67 EGP và giá ước tính tối thiểu là 36.67 EGP. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT - IN EGP biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức FAITtin tức thị trường chứng khoán.