Ngân hàng khu vực (Công nghiệp)

13
Cổ phiếu
178.180B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.517M
Khối lượng
−1.10%
Thay đổi
+0.25%
Hiệu suất Tháng
+8.94%
Hiệu suất Năm
+9.07%
Hiệu suất YTD
          
ADIB ABU DHABI ISLAMIC BANK- EGYPT
14.40-2.57%-0.38Bán1.026M2.880B2.216.70
CANA SUEZ CANAL BANK S.A.E
11.52-1.62%-0.19Bán12.216K2.534B4.272.741353.00
CIEB CREDIT AGRICOLE EGYPT
28.001.60%0.44Sức mua mạnh165.895K8.706B5.964.622531.00
COMI COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT)
44.30-2.12%-0.96Bán3.030M87.282B7.885.767071.00
EGBE EGYPTIAN GULF BANK
0.430.00%0.00Mua4002.850B4.461.511920.00
EXPA EXPORT DEVELOPMENT BANK OF EGYPT (EDBE)
10.69-1.29%-0.14Sức bán mạnh32.040K3.499B5.172.09
FAIT FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT - IN EGP
14.01-0.28%-0.04Mua49.982K7.802B3.084.57
FAITA FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT - IN US DOLLARS
1.030.78%0.01Mua37.082K7.802B3.524.56
HDBK HOUSING & DEVELOPMENT BANK
40.56-2.03%-0.84Mua93.046K6.157B3.1313.21
NBKE NATIONAL BANK OF KUWAIT- EGYPT- NBK
18.010.00%0.00Mua3.735K9.005B7.242.491852.00
QNBA QATAR NATIONAL BANK ALAHLY
16.540.00%0.00Sức bán mạnh61035.641B4.603.59
SAIB SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE (SAIB)
4.100.00%0.00Mua0966.472M
SAUD AL BARAKA BANK EGYPT
13.820.00%0.00Bán20.905K3.053B
Tải thêm