Các công ty của Các công ty Ai Cập hoạt động trong một ngành: ngân hàng khu vực

Danh sách sau có Các công ty Ai Cập hoạt động trong cùng ngành, ngân hàng khu vực. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK-EGYPT (CIB) hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như EXPORT DEVELOPMENT BANK OF EGYPT, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
COMICOMMERCIAL INTERNATIONAL BANK-EGYPT (CIB)
247,104 B EGP81,350 EGP+0,18%3,57 M1,186,5912,35 EGP0,68%Tài chính
Sức mua mạnh
QNBEQATAR NATIONAL BANK
62,468 B EGP28,970 EGP−0,07%256,376 K3,362,939,89 EGP3,45%Tài chính
Sức mua mạnh
FAITAFAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT - IN US DOLLARS
25,392 B EGP0,995 USD+0,30%19,693 K0,606,06%Tài chính
Bán
FAITFAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT - IN EGP
25,392 B EGP31,170 EGP+1,04%91,661 K1,456,03%Tài chính
Bán
HDBKHOUSING & DEVELOPMENT BANK
24,031 B EGP45,490 EGP+0,57%67,504 K1,606,63%Tài chính
Mua
ADIBABU DHABI ISLAMIC BANK- EGYPT
22,734 B EGP37,290 EGP−1,58%1,36 M1,083,6910,12 EGP0,00%Tài chính
Sức mua mạnh
EXPAEXPORT DEVELOPMENT BANK OF EGYPT
15,105 B EGP20,920 EGP+3,05%399,912 K1,870,00%Tài chính
Sức mua mạnh
SAUDAL BARAKA BANK EGYPT
7,948 B EGP11,140 EGP+1,92%522,111 K3,153,852,90 EGP0,00%Tài chính
Mua
CANASUEZ CANAL BANK S.A.E
7,515 B EGP14,720 EGP−2,06%92,115 K1,663,384,36 EGP0,00%Tài chính
Sức mua mạnh
EGBEEGYPTIAN GULF BANK
7,315 B EGP0,297 USD−0,34%102,895 K0,893,184,51 EGP0,00%Tài chính
Bán
SAIBSOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE S.A.E.
3,444 B EGP2,110 USD0,00%00,002,3243,83 EGP23,70%Tài chính
EBSCOSOOL ESB SECURITIES BROKERAGE
130,8 M EGP0,312 EGP−1,27%302,385 K1,170,00%Tài chính