EGYPTIAN GULF MARSEILIA FOR REAL ESTATE INVESTMENTEGYPTIAN GULF MARSEILIA FOR REAL ESTATE INVESTMENTEGYPTIAN GULF MARSEILIA FOR REAL ESTATE INVESTMENT

EGYPTIAN GULF MARSEILIA FOR REAL ESTATE INVESTMENT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MAAL nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính EGYPTIAN GULF MARSEILIA FOR REAL ESTATE INVESTMENT.

Nếu bạn muốn kiểm tra vốn hóa thị trường MAAL, Tỷ lệ P/E, EPS, ROI và các tỷ lệ tài chính khác, thì trang này là trung tâm tin cậy của bạn.

Chỉ số
Q2 '21
Q3 '21
Q1 '22
Q3 '22
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: EGP
Q2 '21
Q3 '21
Q1 '22
Q3 '22
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ