Phát triển Bất động sản

Các công ty của Các công ty Ai Cập hoạt động trong một ngành: phát triển bất động sản

Danh sách sau có Các công ty Ai Cập hoạt động trong cùng ngành, phát triển bất động sản. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như DEVELOPMENT & ENGINEERING CONSULTANTS hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như GOLDEN PYRAMIDS PLAZA, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
TMGHT M G HOLDING
112.464 B EGP54.500 EGP+2.06%5.752 M0.4423.842.29 EGP+93.29%0.40%Tài chính
Sức mua mạnh
GPPLGOLDEN PYRAMIDS PLAZA
40.538 B EGP1.443 USD+5.25%00.000.00%Tài chính
EMFDEMAAR MISR FOR DEVELOPMENT
25.727 B EGP5.680 EGP+4.80%17.188 M1.470.00%Tài chính
Sức mua mạnh
OCDISIX OF OCTOBER DEVELOPMENT & INVESTMENT (SODIC)
15.138 B EGP42.500 EGP+3.66%597.949 K3.649.614.42 EGP+83.17%0.00%Tài chính
ORHDORASCOM DEVELOPMENT EGYPT
11.87 B EGP10.500 EGP+0.10%776.424 K0.658.631.22 EGP−12.04%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
PHDCPALM HILLS DEVELOPMENT COMPANY
11.796 B EGP4.010 EGP−0.74%36.071 M1.047.470.54 EGP+29.51%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
MASRMADINET MASR FOR HOUSING AND DEVELOPMENT
7.964 B EGP3.730 EGP+4.48%9.729 M1.093.041.23 EGP+238.40%5.63%Tài chính
Sức mua mạnh
ZMIDZAHRAA MAADI INVESTMENT & DEVELOPMENT
3.326 B EGP6.300 EGP+1.61%2.851 M1.302.38%Tài chính
PRDCPIONEERS PROPERTIES FOR URBAN DEVELOPMENT(PREDCO)
3.143 B EGP2.980 EGP+1.02%2.751 M0.832.221.34 EGP0.00%Tài chính
ARABARAB DEVELOPERS HOLDING
2.958 B EGP0.383 EGP+2.68%22.98 M2.4862.790.01 EGP−59.33%0.00%Tài chính
UNITUNITED HOUSING & DEVELOPMENT
1.501 B EGP5.590 EGP−2.10%160.36 K0.500.00%Tài chính
DAPHDEVELOPMENT & ENGINEERING CONSULTANTS
1.459 B EGP55.610 EGP−0.70%4.767 K0.530.00%Tài chính
ELSHEL SHAMS HOUSING & URBANIZATION
1.379 B EGP6.080 EGP+1.16%1.164 M1.190.00%Tài chính
ELKAEL KAHERA HOUSING
1.364 B EGP1.515 EGP−1.62%1.328 M0.550.00%Tài chính
EHDREGYPTIANS HOUSING DEVELOPMENT & RECONSTRUCTION
1.273 B EGP0.379 EGP−0.26%17.045 M0.745.28%Tài chính
ATLCAL TAWFEEK LEASING COMPANY-A.T.LEASE
835.778 M EGP3.740 EGP+2.23%300.185 K0.6419.72%Tài chính
Sức mua mạnh
NHPSNATIONAL HOUSING FOR PROFESSIONAL SYNDICATES
689.44 M EGP41.050 EGP+1.06%7040.3111.033.72 EGP+28.56%11.60%Tài chính
AMERAMER GROUP HOLDING
665.356 M EGP0.737 EGP−0.41%3.483 M0.760.00%Tài chính
MAALEGYPTIAN GULF MARSEILIA FOR REAL ESTATE INVESTMENT
648.049 M EGP3.030 EGP+4.12%328.619 K2.601.65%Tài chính
ROTOROWAD TOURISM (AL ROWAD)
530.26 M EGP30.640 EGP+4.97%12.825 K0.38−0.54 EGP+33.69%0.00%Tài chính
IDREISMAILIA DEVELOPMENT AND REAL ESTATE CO
515.367 M EGP13.990 EGP+1.38%77.459 K0.680.00%Tài chính
RTVCREMCO FOR TOURISTIC VILLAGES CONSTRUCTION
457.81 M EGP1.855 EGP+0.27%235.363 K0.460.00%Tài chính
MENAMENA TOURISTIC & REAL ESTATE INVESTMENT
358.77 M EGP1.499 EGP+1.08%2.376 M0.99−0.03 EGP+69.46%0.00%Tài chính
TANMTANMIYA FOR REAL ESTATE INVESTMENT
326.163 M EGP2.690 EGP+1.13%15.588 K0.5315.690.17 EGP−25.02%0.00%Tài chính
EIUDEGYPTIANS FOR INVESTMENT & URBAN DEVELOPMENT
276 M EGP0.184 EGP+1.66%56.771 M1.250.00%Tài chính
AREHEGYPTIAN REAL ESTATE GROUP
274.4 M EGP0.686 EGP+0.88%2.393 M0.490.00%Tài chính
RREIARAB REAL ESTATE INVESTMENT CO.-ALICO
229.891 M EGP0.933 EGP+2.53%1.512 M3.920.00%Tài chính
AALRGENERAL COMPANY FOR LAND RECLAMATION,DEVELOPMENT & RECONSTRU
225.441 M EGP31.680 EGP−0.38%3420.080.00%Tài chính
OBRIEL OBOUR REAL ESTATE INVESTMENT
225.2 M EGP5.620 EGP−1.58%29.295 K0.450.00%Tài chính
EALREL ARABIA FOR LAND RECLAMATION
182.468 M EGP28.080 EGP0.00%2.482 K0.580.00%Tài chính
COPRCOPPER FOR COMMERCIAL INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT
167.65 M EGP0.318 EGP+0.95%6.182 M1.650.00%Tài chính
CCRSGULF CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT CO.
96.45 M EGP19.000 EGP0.00%6450.120.00%Tài chính
UTOPUTOPIA
46.77 M EGP16.500 EGP−2.94%2920.094.613.58 EGP+373.17%12.83%Tài chính
FIREFIRST INVESTMENT COMPANY AND REAL ESTATE DEVELOPMENT
32.312 M EGP2.350 EGP0.00%00.00−0.01 EGP−105.79%0.00%Tài chính
ADRIARAB DEVELOPMENT & REAL ESTATE INVESTMENT
0.700 EGP+2.19%34.387 K0.84Tài chính