Phát triển Bất động sản (Công nghiệp)

36
Cổ phiếu
100.438B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.931M
Khối lượng
−0.55%
Thay đổi
−7.39%
Hiệu suất Tháng
+17.88%
Hiệu suất Năm
−4.53%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AALRGENERAL COMPANY FOR LAND RECLAMATION,DEVELOPMENT & RECONSTRU
26.480 EGP−0.08%−0.020 EGP
Bán
12.415K328.749K EGP179.546M EGP
ADRIARAB DEVELOPMENT & REAL ESTATE INVESTMENT
0.990 EGP4.21%0.040 EGP
Bán
263.167K260.535K EGP
AMERAMER GROUP HOLDING
0.702 EGP0.00%0.000 EGP
Bán
270.272K189.731K EGP704.176M EGP−0.06 EGP
ARABARAB DEVELOPERS HOLDING
0.474 EGP−0.42%−0.002 EGP
Bán
10.389M4.925M EGP557.055M EGP
AREHEGYPTIAN REAL ESTATE GROUP
0.791 EGP−3.54%−0.029 EGP
Bán Mạnh
2.718M2.15M EGP328M EGP
ATLCAL TAWFEEK LEASING COMPANY-A.T.LEASE
4.030 EGP−0.49%−0.020 EGP
Mua
60.284K242.945K EGP708.473M EGP
CCRSGULF CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT CO.
13.150 EGP3.38%0.430 EGP
Theo dõi
10.558K138.838K EGP66.35M EGP
COPRCOPPER FOR COMMERCIAL INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT
22.180 EGP0.82%0.180 EGP
Bán
4038.939K EGP130.086M EGP
DAPHDEVELOPMENT & ENGINEERING CONSULTANTS
25.680 EGP−0.39%−0.100 EGP
Mua
18.005K462.368K EGP551.493M EGP
DCRCDELTA CONSTRUCTION & REBUILDING
17.000 EGP−0.82%−0.140 EGP
Mua
4K68K EGP381.019M EGP
EALREL ARABIA FOR LAND RECLAMATION
16.740 EGP−1.53%−0.260 EGP
Bán
1.515K25.361K EGP108.732M EGP
EHDREGYPTIANS HOUSING DEVELOPMENT & RECONSTRUCTION
0.230 EGP−0.43%−0.001 EGP
Bán
23.577M5.423M EGP693M EGP
EIUDEGYPTIANS FOR INVESTMENT & URBAN DEVELOPMENT
9.950 EGP−0.40%−0.040 EGP
Bán
81.086K806.806K EGP498.5M EGP
ELKAEL KAHERA HOUSING
0.906 EGP−4.53%−0.043 EGP
Bán Mạnh
689.393K624.59K EGP854.366M EGP
ELSHEL SHAMS HOUSING & URBANIZATION
5.530 EGP−1.78%−0.100 EGP
Bán
1.142M6.315M EGP1.277B EGP
EMFDEMAAR MISR FOR DEVELOPMENT
2.820 EGP−1.40%−0.040 EGP
Bán
4.774M13.463M EGP12.954B EGP
FIREFIRST INVESTMENT COMPANY AND REAL ESTATE DEVELOPMENT
1.305 EGP−2.61%−0.035 EGP
Mua
31.885K41.61K EGP18.26M EGP5.700.23 EGP
GPPLGOLDEN PYRAMIDS PLAZA
1.443 USD−3.28%−0.049 USD
Mua
00 USD26.925B EGP
IDREISMAILIA DEVELOPMENT AND REAL ESTATE CO
38.360 EGP−0.00%−0.000 EGP
Theo dõi
1003.836K EGP1.487B EGP
MAALEGYPTIAN GULF MARSEILIA FOR REAL ESTATE INVESTMENT
0.560 EGP1.45%0.008 EGP
Bán
45.478K25.468K EGP128.754M EGP
MENAMENA TOURISTIC & REAL ESTATE INVESTMENT
0.887 EGP−1.33%−0.012 EGP
Bán Mạnh
544.884K483.312K EGP217.488M EGP
MNHDMEDINET NASR HOUSING
3.060 EGP−1.92%−0.060 EGP
Bán
5.492M16.806M EGP6.552B EGP
NHPSNATIONAL HOUSING FOR PROFESSIONAL SYNDICATES
23.840 EGP2.71%0.630 EGP
Bán
00 EGP381.44M EGP
OBRIEL OBOUR REAL ESTATE INVESTMENT
6.380 EGP−1.09%−0.070 EGP
Bán
30.38K193.824K EGP111.412M EGP
OCDISIX OF OCTOBER DEVELOPMENT & INVESTMENT (SODIC)
13.520 EGP0.67%0.090 EGP
Theo dõi
3.428K46.347K EGP4.812B EGP5.152.61 EGP
ORHDORASCOM DEVELOPMENT EGYPT
7.880 EGP−1.01%−0.080 EGP
Bán
1.022M8.054M EGP8.999B EGP6.031.32 EGP
PHDCPALM HILLS DEVELOPMENT COMPANY
1.833 EGP−1.72%−0.032 EGP
Theo dõi
17.515M32.104M EGP5.598B EGP6.150.30 EGP
PRDCPIONEERS PROPERTIES FOR URBAN DEVELOPMENT(PREDCO)
1.900 EGP−3.01%−0.059 EGP
Bán
367.863K698.94K EGP2.061B EGP
ROTOROWAD TOURISM (AL ROWAD)
15.480 EGP−1.40%−0.220 EGP
Bán
77.382K1.198M EGP271.795M EGP
RREIARAB REAL ESTATE INVESTMENT CO.-ALICO
0.605 EGP−1.47%−0.009 EGP
Bán
137.252K83.037K EGP153.507M EGP
RTVCREMCO FOR TOURISTIC VILLAGES CONSTRUCTION
2.080 EGP−5.02%−0.110 EGP
Bán
287.457K597.911K EGP530.615M EGP
TANMTANMIYA FOR REAL ESTATE INVESTMENT
1.810 EGP0.56%0.010 EGP
Bán
24.549K44.434K EGP236.437M EGP
TMGHT M G HOLDING
8.670 EGP0.00%0.000 EGP
Bán
1.939M16.815M EGP17.891B EGP
UNITUNITED HOUSING & DEVELOPMENT
4.130 EGP−3.28%−0.140 EGP
Mua
2.433M10.046M EGP1.144B EGP
UTOPUTOPIA
9.000 EGP−2.17%−0.200 EGP
Bán Mạnh
1.837K16.533K EGP28.23M EGP4.821.91 EGP
ZMIDZAHRAA MAADI INVESTMENT & DEVELOPMENT
5.340 EGP−2.73%−0.150 EGP
Bán
3.55M18.957M EGP2.899B EGP11.620.47 EGP