RAYA CONTACT CENTER

EGXRACC
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RACC nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của RAYA CONTACT CENTER với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của RACC là 448.925M EGP.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬