Dịch vụ thương mại hỗn hợp (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
6.110B
Giá trị vốn hóa thị trường
138.558K
Khối lượng
−1.46%
Thay đổi
−6.87%
Hiệu suất Tháng
+33.62%
Hiệu suất Năm
−23.05%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
MOEDTHE EGYPTIAN MODERN EDUCATION SYSTEMS
0.115 EGP−1.71%−0.002 EGP
Bán
4.353M500.553K EGP117.589M EGP15.600.01 EGP
RACCRAYA CONTACT CENTER
2.150 EGP−2.71%−0.060 EGP
Bán
682.652K1.468M EGP482.785M EGP17.720.12 EGP
SCTSSUES CANAL COMPANY FOR TECHNOLOGY SETTLING
56.990 EGP−1.35%−0.780 EGP
Mua
93953.514K EGP5.509B EGP