aelf / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch aelf / TetherUS

Nhận tỷ giá tiền điện tử aelf / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaELFUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
ELFUSDTELFUSDT SPOTBITGET0,3941 USDT−1,50%4,113 M−1,83%0,4067 USDT0,3907 USDT5,014 M
Bán
ELFUSDTaelf / TetherUSBINANCE0,3942 USDT−1,57%4,09 M−3,30%0,4074 USDT0,3911 USDT9,765 M
Bán
ELFUSDTAelf / Tether USDHTX0,3943 USDT−1,50%2,275 M+6,79%0,4061 USDT0,3909 USDT4,544 M
Bán
ELFUSDTAELF/TETHER USDTBITRUE0,39410000 USDT−1,70%1,578 M−0,47%0,40360000 USDT0,39110000 USDT3,932 M
Bán
ELFUSDTAELF/USD TETHERBLOFIN0,3940 USDT−1,70%1,5 M+2,03%0,4070 USDT0,3910 USDT2,656 M
Mua
ELFUSDTELF / USDT Spot Trading PairPHEMEX0,3944 USDT−1,42%671,95 K+13,41%0,4073 USDT0,3909 USDT1,584 M
Bán
ELFUSDTaelf/TetherOKX0,3937 USDT−1,70%100,522 K−36,13%0,4077 USDT0,3915 USDT183,228 K
Bán
ELFUSDTELF / USDTMEXC0,3942 USDT−1,74%27,513 K−6,63%0,4064 USDT0,3911 USDT34,512 K
Bán
ELFUSDTaelf/TetherGATEIO0,3949 USDT−1,30%7,073 K−34,03%0,4063 USDT0,3916 USDT2,652 K
Bán
ELFUSDTAELF / TETHERCOINEX0,3934 USDT−1,55%6,811 K−3,15%0,4081 USDT0,3928 USDT8,504 K
Bán
ELFUSDTaelf / TetherKUCOIN0,3950 USDT−1,05%4,034 K−34,57%0,4051 USDT0,3917 USDT2,537 K
Bán
ELFUSDTAELF/TETHER USDBITMART0,3939 USDT−1,57%00,4067 USDT0,3910 USDT558,689 K
Bán