ELF / USDT Spot Trading Pair

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch ELF / USDT Spot Trading Pair

Nhận tỷ giá tiền điện tử ELF / USDT Spot Trading Pair trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaELFUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
ELFUSDTaelf / TetherUSBINANCE0.6616+3.25%2.818M+156.23%0.66330.63004.014M
Sức mua mạnh
ELFUSDTAELF/TETHERUSBITRUE0.66190000+1.57%1.046M+164.37%0.663300000.65160000233.986K
Sức mua mạnh
ELFUSDTELF / USDT Spot Trading PairPHEMEX0.6621+3.26%493.153K+149.61%0.66370.6305693.494K
Sức mua mạnh
ELFUSDTaelf/TetherOKX0.6601+3.06%256.775K−39.34%0.66190.6298346.252K
Sức mua mạnh
ELFUSDTaelf / TetherKUCOIN0.6625+3.48%251.179K+317.02%0.66250.6323340.401K
Sức mua mạnh
ELFUSDTELFUSDT SPOTBITGET0.6617+3.21%50.791K+7.80%0.66280.631066.708K
Sức mua mạnh
ELFUSDTELF / USDTMEXC0.6619+3.29%31.998K+15.98%0.66270.631341.901K
Sức mua mạnh
ELFUSDTaelf/TetherGATEIO0.6621+3.45%24.602K+2.78%0.66220.630632.114K
Sức mua mạnh
ELFUSDTAELF / TETHERCOINEX0.6601+3.37%6.457K−1.79%0.66010.63568.488K
Sức mua mạnh
ELFUSDTAelf / TetherHITBTC0.6269869+4.48%57+472.96%0.62698690.626986991
Mua