Market Cap ETH Dominance, %Market Cap ETH Dominance, %Market Cap ETH Dominance, %

Market Cap ETH Dominance, %

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Điểm dữ liệu chính

Đóng cửa ngày hôm trước
Mở cửa
Phạm vi Ngày
 —

Giới thiệu về Market Cap ETH Dominance, %

Chỉ mới ra đời cách đây vài năm vào năm 2015, Ethereum đã phát triển thành một chuỗi khối với một loại tiền gốc thậm chí còn có tên tuổi hơn rất nhiều. Một số người có thể nghĩ rằng tất cả chỉ là sự cường điệu, nhưng biểu đồ mà chúng tôi đã chuẩn bị ở đây lại nói khác. Biểu đồ thể hiện sự thống trị của Ethereum đối với toàn bộ thị trường tiền điện tử (tỷ lệ vốn hóa thị trường của ETH so với vốn hóa thị trường tiền điện tử tích lũy). Nếu đường này đi lên, ETH tăng giá trị so với các đồng tiền khác. Đây có thể là dấu hiệu để bạn xem lại các quyết định về danh mục đầu tư của mình. Nếu đường đi xuống thì bạn phải quyết định làm gì với danh mục đầu tư đó.
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh