BMW Dividend FuturesBMW Dividend FuturesBMW Dividend Futures

BMW Dividend Futures

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng BMW Dividend Futures

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
B2MWM2024BMW Dividend Futures (Jun 2024)
2024-06-216.0000.00%0.0006.0006.000
Bán
B2MWU2024BMW Dividend Futures (Sep 2024)
2024-09-206.0000.00%0.0006.0006.000
Bán
B2MWZ2024BMW Dividend Futures (Dec 2024)
2024-12-206.0000.00%0.0006.0006.000
Bán
B2MWM2025BMW Dividend Futures (Jun 2025)
2025-06-205.6750.00%0.0005.6755.675
Mua
B2MWZ2025BMW Dividend Futures (Dec 2025)
2025-12-195.6750.00%0.0005.6755.675
Mua
B2MWZ2026BMW Dividend Futures (Dec 2026)
2026-12-185.3500.00%0.0005.3505.350
Mua
B2MWZ2027BMW Dividend Futures (Dec 2027)
2027-12-174.9550.00%0.0004.9554.955
Mua
B2MWZ2028BMW Dividend Futures (Dec 2028)
2028-12-154.5920.00%0.0004.5924.592
Mua
B2MWZ2029BMW Dividend Futures (Dec 2029)
2029-12-214.5920.00%0.0004.5924.592
Mua
B2MWZ2030BMW Dividend Futures (Dec 2030)
2030-12-204.5920.00%0.0004.5924.592
Mua