FFF

Bitcoin ETN Futures

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng Bitcoin ETN Futures

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
FFBTXJ2024Bitcoin ETN Futures (Apr 2024)
2024-04-1956.085−7.27%−4.40056.08556.085
Bán
FFBTXK2024Bitcoin ETN Futures (May 2024)
2024-05-1756.255−7.27%−4.41056.25556.255
Bán Mạnh
FFBTXM2024Bitcoin ETN Futures (Jun 2024)
2024-06-2156.465−7.28%−4.43556.46556.465
Bán
FFBTXU2024Bitcoin ETN Futures (Sep 2024)
2024-09-2057.005−7.30%−4.49057.00557.005
Bán Mạnh