FFF

Bitcoin ETN Futures

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng Bitcoin ETN Futures

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
FFBTXQ2024Bitcoin ETN Futures (Aug 2024)
2024-08-1656,430−0,44%−0,25056,43056,430
Mua
FFBTXU2024Bitcoin ETN Futures (Sep 2024)
2024-09-2056,650−0,44%−0,25056,65056,650
Mua
FFBTXV2024Bitcoin ETN Futures (Oct 2024)
2024-10-1856,825−0,44%−0,25056,82556,825
FFBTXZ2024Bitcoin ETN Futures (Dec 2024)
2024-12-2057,215−0,44%−0,25557,21557,215
Theo dõi