FFF

EURO STOXX Automobiles & Parts Futures

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng EURO STOXX Automobiles & Parts Futures

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
FFESAM2024EURO STOXX Automobiles & Parts Futures (Jun 2024)
2024-06-21676.6+0.88%5.9680.5675.8
Mua
FFESAU2024EURO STOXX Automobiles & Parts Futures (Sep 2024)
2024-09-20683.0+0.87%5.9683.0683.0
Mua
FFESAZ2024EURO STOXX Automobiles & Parts Futures (Dec 2024)
2024-12-20688.2+0.85%5.8688.2688.2
Theo dõi