EURO BUND FUTURES
FGBL1! EUREX

FGBL1!
EURO BUND FUTURES EUREX
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay
        
FGBLU2021 EURO BUND FUTURES (SEP 2021)
20210908.00176.050.14%0.24176.08175.96Mua
FGBLZ2021 EURO BUND FUTURES (DEC 2021)
20211208.00172.91-0.08%-0.13173.04172.70Mua
FGBLH2022 EURO BUND FUTURES (MAR 2022)
20220308.00174.96-0.07%-0.13174.96174.96Mua
Tải thêm