Giá hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai lãi suất là các hợp đồng thanh toán bằng tiền mặt. Chúng bao gồm công cụ sinh lời như một tài sản cơ sở. Động thái của hợp đồng tương lai lãi suất tương quan với động thái của đồng đô la Mỹ. Hợp đồng tương lai lãi suất thường biểu thị cho tâm lý thị trường. Ví dụ, khi giá của hợp đồng tương lai bắt đầu tăng, người tham gia thị trường có khuynh hướng trở nên lạc quan hơn khi họ bắt đầu xem đô la Mỹ như một đồng tiền tài trợ.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
FGBL1!EURO-BUND FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
140.49−1.16%−1.65142.03140.34
Theo dõi
GE1!EURODOLLAR FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
95.04500.02%0.017595.052595.0250
Theo dõi
UB1!ULTRA U.S. TREASURY BOND FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
137'06−0.11%−0'05138'15136'18
Mua
WDC1!CME HOUSING FUTURES - WASHINGTON DC (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
272.8−6.51%−19.0272.8272.8
Bán Mạnh
ZB1!Hợp đồng tương lai T-Bond
127'19−0.02%−0'01128'19127'04
Mua
ZF1!5-YEAR T-NOTE FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
107'27'70.01%0'00'2108'06'2107'19'7
Mua
ZN1!Hợp đồng tương lai T-Note 10 năm
113'01'00.07%0'02'5113'15'0112'19'5
Mua
ZQ1!Hợp đồng tương lai Lãi suất Quỹ Liên bang 30 Ngày
95.8650.01%0.01095.87095.860
Bán
ZT1!2-YEAR T-NOTE FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
102'05'60.02%0'00'5102'09'6102'03'1
Bán