Thị trường hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai lãi suất

Hợp đồng tương lai lãi suất thanh toán bằng tiền mặt gắn liền với các công cụ sinh lãi, phản ánh tâm lý thị trường. Giá tương lai tăng cho thấy tâm lý lạc quan ngày càng tăng. Nghiên cứu các hợp đồng tương lai sau để luôn nắm bắt được động lực của thị trường.
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
10Y1!Micro 10-Year Yield Futures
4.643+3.25%0.1464.6594.506
Sức mua mạnh
2YY1!Micro 2-Year Yield Futures
4.925+2.03%0.0984.9414.837
Mua
30Y1!Micro 30-Year Yield Futures
4.689+1.82%0.0844.6894.689
Mua
55U1! 30-Year UMBS TBA Futures - 5.5% Coupon
98'01'2+0.23%0'07'298'01'298'01'2
Bán
5YY1!Micro 5-Year Yield Futures
4.6940.00%0.0004.6944.694
Mua
60U1! 30-Year UMBS TBA Futures - 6.0% Coupon
99'24'2+0.08%0'02'599'24'299'24'2
Bán
C101!LONG SWISS CONFEDERATION BOND FUTURES
149.18+0.48%0.71149.18149.18
Mua
DDAP1!ID x IPCA Spread Futures
8.44−0.04%−0.008.448.44
Mua
DDDI1!ID x U.S. Dollar Spread Futures
3.17415.86514.1363.174
Theo dõi
DDI11!One-day Interbank Deposit Futures
10.66+0.05%0.0110.6610.66
Bán
EESR1!Euro Short-Term Rate (€STR) Futures
96.075+0.00%0.00096.07596.075
Theo dõi
FFBON1!Euro-BONO Futures-Fixed Income Fut Futures
123.67−0.75%−0.93124.41123.63
Bán
FBTP1!Long-Term Euro-BTP Futures-Fixed Income Fut Futures
117.42−0.77%−0.91118.33117.31
Bán
FGBL1!Euro-Bund Futures-Fixed Income Fut Futures
131.65−0.80%−1.06132.55131.58
Bán Mạnh
FGBM1!Euro-Bobl Futures-Fixed Income Fut Futures
117.42−0.44%−0.52117.88117.37
Bán
FFGBS1!Euro-Schatz Futures-Fixed Income Fut Futures
105.495−0.14%−0.145105.635105.475
Bán
FFGBX1!EURO-Buxl Futures-Fixed Income Fut Futures
131.92−1.85%−2.48134.00131.80
Bán Mạnh
FFOAT1!Euro-OAT Futures-Fixed Income Fut Futures
126.51−0.82%−1.05127.41126.44
Bán Mạnh
FFSR31!3M SARON Futures
98.560+0.01%0.01098.56098.560
Mua
GG1!SHORT GILT FUTURES
96.71+0.23%0.2296.7196.71
Bán
GG101!LONG GERMAN BOND FUTURE (BUND)
132.69+1.02%1.34132.69132.69
Mua
GG301!ULTRA LONG GERMAN BOND FUTURE (BUXL)
134.46+2.02%2.66134.46134.46
Mua
GGBP1!10YR GBP SONIA SWAPNOTE
93.29+0.70%0.6593.2993.29
Bán
HH1!MEDIUM GILT FUTURES
99.61+0.32%0.3299.6199.61
Bán
II051!MEDIUM ITALIAN BOND (BTP) FUTURES
112.07+0.57%0.64112.07112.07
Theo dõi
II1!THREE MONTH EURO (EURIBOR) FUTURES
96.310−0.01%−0.01096.32096.300
Mua
II101!LONG ITALIAN BOND (BTP) FUTURES
118.55+0.96%1.13118.55118.55
Mua
JJB1!MINI Japan GOVT BOND Futures
144.13−0.19%−0.27144.41144.13
Bán
JJG1!Japan GOVT BOND Futures
144.40−0.03%−0.04144.40144.40
Bán
KK1!THREE MONTH EURO (EURIBOR) 1YR MID-CURVE
97.305+0.13%0.13097.30597.305
Bán
LLT1!ASX 20 Year Treasury Bond Futures
95.440−0.01%−0.00595.49095.440
Bán Mạnh
OO1!5YR EURO SWAPNOTE FUTURES
115.25+0.51%0.58115.25115.25
Mua
PP1!10YR EURO SWAPNOTE FUTURES
129.14+0.83%1.06129.14129.14
Sức mua mạnh
RR1!LONG GILT FUTURES
96.86−1.09%−1.0797.5196.71
Bán
RRR1!RUBLE OVERNIGHT INDEX AVERAGE FUTURES
92.270.00%0.0092.2792.27
Bán
RRSI1!RepoFunds Rate (Italy) - Three-Month Single Contract Basis Spread Futures
0.22000.00%0.00000.22000.2200
Sức mua mạnh
SSA31!THREE MONTH SARON
98.740−0.02%−0.01598.75598.735
Mua
SSF11!ONE MONTH SOFR FUTURES
94.6850+0.00%0.002594.685094.6850
Bán
SSF31!THREE MONTH SOFR FUTURES
94.66000.00%0.000094.660094.6600
Theo dõi
SSO31!THREE MONTH SONIA
94.940−0.03%−0.02594.96094.930
Theo dõi
SR11!One-Month SOFR Futures
94.6875+0.00%0.002594.687594.6825
Mua
SSR31!ICE Three-Month SOFR Index Future
94.66000.00%0.000094.660094.6600
Theo dõi
SR31!Three-Month SOFR Futures
94.65250.00%0.000094.652594.6500
Mua
TT101!Ten-Year U.S. Treasury Note Futures
107.698−0.91%−0.990108.148107.651
Bán Mạnh
TN1!Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures
110'18'5−1.15%−1'09'0111'26'5110'14'0
Bán Mạnh
TTWE1!20-Year U.S. Treasury Bond Futures
125'160.00%0'00125'16125'16
Mua
UU1!ULTRA LONG GILT FUTURES
89.12+1.57%1.3889.1289.12
Bán
UB1!Ultra U.S. Treasury Bond Futures
120'18−2.23%−2'24123'01120'09
Bán
UUS31!30YR SOFR SWAPNOTE FUTURES
85.46+0.61%0.5285.4685.46
Bán
UUSO1!5YR SOFR SWAPNOTE FUTURES
94.50+0.25%0.2494.5094.50
Bán
UUSP1!10YR SOFR SWAPNOTE FUTURES
91.14+0.46%0.4291.1491.14
Bán
UUSW1!2YR SOFR SWAPNOTE FUTURES
96.800+0.10%0.09596.80096.800
Bán
XXT1!ASX 10 Year Treasury Bond Futures
95.665−0.07%−0.06595.74095.650
Bán
YYT1!ASX 3 Year Treasury Bond Futures
96.13−0.05%−0.0596.1896.11
Bán
Z3N1!3-Year T-Note Futures
102'30'2−0.34%−0'11'3103'09'3102'28'3
Bán
ZB1!U.S. Treasury Bond Futures
114'06−1.75%−2'01116'01113'29
Bán Mạnh
ZF1!5-Year T-Note Futures
104'31'5−0.56%−0'18'7105'18'5104'28'5
Bán Mạnh
ZN1!10-Year T-Note Futures
107'22'0−0.92%−1'00'0108'22'0107'18'5
Bán
ZQ1!30 Day Federal Funds Futures
94.680−0.01%−0.00594.69094.675
Bán
ZT1!2-Year T-Note Futures
101'16'2−0.18%−0'05'7101'22'7101'14'7
Bán