GROUPE LDLCGROUPE LDLCGROUPE LDLC

GROUPE LDLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALLDL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GROUPE LDLC

Doanh thu của GROUPE LDLC trong năm ngoái lên tới 567.35 M EUR, phần lớn trong số đó — 539.20 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Computer Equipment, năm trước mang lại 655.66 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Pháp — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GROUPE LDLC 505.19 M EUR, và năm trước đó — 602.89 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia