Các công ty Pháp tham gia một lĩnh vực: bán lẻ

Những Các công ty Pháp sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, bán lẻ. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như CARREFOUR, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như CNOVA và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
CACARREFOUR
11.125 B EUR16.300 EUR+0.18%1.534 M0.927.072.31 EUR+70.28%3.44%
Mua
MMBLAGARDERE SA
2.961 B EUR21.15 EUR−0.70%5.835 K0.7320.941.01 EUR3.07%
Mua
CARMCARMILA
REIT
2.43 B EUR17.08 EUR+0.95%57.969 K0.84993.020.02 EUR−98.70%7.03%
Mua
COCASINO GUICHARD
1.496 B EUR0.0378 EUR+3.28%18.834 M0.420.00%
Bán Mạnh
FNACFNAC DARTY
904.563 M EUR32.65 EUR+0.15%26.346 K1.5818.691.75 EUR−67.51%4.29%
Theo dõi
CNVCNOVA
621.379 M EUR1.800 EUR+5.88%1.003 K1.38−0.36 EUR0.00%
ARAMIARAMIS GROUP
349.241 M EUR4.215 EUR+0.84%170.122 K1.69−0.39 EUR−106.56%0.00%
Theo dõi
MDMMAISONS DU MONDE
193.71 M EUR4.970 EUR−0.60%24.217 K0.6223.630.21 EUR−87.01%6.04%
Theo dõi
SMCPSMCP
187.826 M EUR2.490 EUR−3.49%87.259 K0.5817.620.14 EUR0.00%
Mua
NHOANHOA
155.761 M EUR0.566 EUR−1.39%34.469 K0.89−0.71 EUR+41.96%0.00%
Sức mua mạnh
ALVUVENTE UNIQUE.COM
136.132 M EUR14.20 EUR−2.74%3.678 K0.941.55%
Sức mua mạnh
SRPSHOWROOMPRIVE
118.374 M EUR0.996 EUR−0.40%14.629 K0.50284.570.00 EUR−98.45%0.00%
Mua
ALLDLGROUPE LDLC
100.247 M EUR16.70 EUR0.00%1.001 K0.407.19%
Theo dõi
ALMRBMR BRICOLAGE
91.328 M EUR8.92 EUR0.00%940.054.472.00 EUR−39.84%0.00%
Sức mua mạnh
CAFOCAFOM
88.133 M EUR9.50 EUR+0.21%2.365 K2.499.511.00 EUR+9.52%0.00%
SACIFIDUCIAL OFF.SOL.
61.172 M EUR28.2 EUR0.00%10.3623.311.21 EUR+9.05%1.63%
TRACTTERACT S.A.
55.925 M EUR0.762 EUR−4.51%6.623 K0.650.00%
PRCARTMARKET.COM(EX ARTPRICE.COM)
29.666 M EUR4.46 EUR+1.36%5.013 K0.6135.150.13 EUR−8.97%0.00%
AALVAPKUMULUS VAPE
20.239 M EUR6.60 EUR+1.23%1050.141.52%
Sức mua mạnh
AALSPTSPARTOO
10.312 M EUR0.568 EUR+2.53%7.163 K0.17−0.10 EUR−205.85%0.00%
Mua
AALECOECOMIAM SA
9.562 M EUR3.08 EUR−0.32%1.837 K1.38−1.71 EUR−1226.61%0.00%
Sức mua mạnh
AVTAVENIR TELECOM
9.396 M EUR0.1272 EUR−9.53%1.438 M4.67−0.32 EUR−7.98%0.00%
ALEMVEMOVA GROUP
9.236 M EUR0.970 EUR−1.02%1000.15−0.37 EUR−2648.30%0.00%
AALEXPONE EXPERIENCE
3.866 M EUR0.422 EUR−10.97%8000.490.00%
MMLGALGALEO
494.178 K EUR0.800 EUR0.00%3005.550.00%
AALGREALGREEN
10.409 K EUR0.0002 EUR0.00%102.125 K0.050.00%
MMLAAL'AGENCE AUTOMOBILIERE S.A.
0.840 EUR−16.00%1000.21