Bán Lẻ (Khu vực)

30
Cổ phiếu
23.758B
Giá trị vốn hóa thị trường
848.259K
Khối lượng
−0.24%
Thay đổi
+6.32%
Hiệu suất Tháng
−10.37%
Hiệu suất Năm
+7.63%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ALECOECOMIAM SA
7.48 EUR5.35%0.38 EUR
Sức mua mạnh
5.747K42.988K24.01M EUR
ALEMVEMOVA GROUP
1.180 EUR1.72%0.020 EUR
Mua
3.591K4.237K10.471M EUR0.09 EUR
ALGREALGREEN
0.0325 EUR3.17%0.0010 EUR
Bán
2.343M76.137K580.945K EUR
ALIMBIMMO BLOCKCHAIN
1.44 EUR0.00%0.00 EUR
Mua
507211.328M EUR20
ALMRBMR BRICOLAGE
7.88 EUR1.03%0.08 EUR
Bán
1.058K8.337K79.861M EUR2.91 EUR
ALPHSPHARMASIMPLE
0.4401 EUR−4.31%−0.0198 EUR
Bán
12.701K5.59K208.893K EUR
ALSPTSPARTOO
0.750 EUR−2.60%−0.020 EUR
Bán
11.57K8.678K13.98M EUR−0.22 EUR375
ALVAPKUMULUS VAPE
9.85 EUR−3.53%−0.35 EUR
Bán
3.693K36.339K29.923M EUR
ALVUVENTE UNIQUE.COM
9.00 EUR−0.44%−0.04 EUR
Bán
5715.139K85.653M EUR32.780.28 EUR146
ARAMIARAMIS GROUP
4.052 EUR−1.94%−0.080 EUR
Bán Mạnh
62.012K251.273K342.364M EUR−0.73 EUR2.148K
AVTAVENIR TELECOM
0.1228 EUR9.84%0.0110 EUR
Mua
2.864M351.733K4.846M EUR0.018.60 EUR67
CACARREFOUR
16.575 EUR−5.15%−0.900 EUR
Bán
2.641M43.781M12.804B EUR13.211.33 EUR319.565K
CAFOCAFOM
10.30 EUR0.00%0.00 EUR
Bán
8082495.554M EUR1.015K
CARMCARMILA
REIT
13.98 EUR−0.14%−0.02 EUR
Theo dõi
11.054K154.535K2.013B EUR6.172.27 EUR229
CNVCNOVA
3.10 EUR0.00%0.00 EUR
Theo dõi
561741.07B EUR−0.29 EUR
COCASINO GUICHARD
11.30 EUR−4.64%−0.55 EUR
Bán
177.345K2.004M1.279B EUR−5.81 EUR
EURSFONCIERE EURIS
5.35 EUR0.00%0.00 EUR
Bán
1550.162M EUR−16.74 EUR
FNACFNAC DARTY
34.66 EUR−0.91%−0.32 EUR
Mua
20.284K703.043K937.398M EUR8.454.70 EUR25.713K
MDMMAISONS DU MONDE
11.49 EUR−0.09%−0.01 EUR
Bán
12.15K139.604K495.359M EUR
MLAAL'AGENCE AUTOMOBILIERE S.A.
2.80 EUR0.00%0.00 EUR
Theo dõi
62174
MLCLPCOLIPAYS
5.85 EUR0.00%0.00 EUR
Mua
8004.68K4.189M EUR
MLTROTROC ILE
5.00 EUR6.38%0.30 EUR
Sức mua mạnh
261303.363M EUR
MMBLAGARDERE SA
20.32 EUR−0.39%−0.08 EUR
Bán
4.812K97.78K2.856B EUR113.780.18 EUR27.359K
NHOANHOA
8.75 EUR−0.57%−0.05 EUR
Bán
7.791K68.171K224.697M EUR
PRCARTMARKET.COM(EX ARTPRICE.COM)
7.40 EUR0.27%0.02 EUR
Theo dõi
2.904K21.49K49.088M EUR51.250.14 EUR49
RALRALLYE
2.880 EUR−1.71%−0.050 EUR
Theo dõi
1.275K3.672K155.071M EUR−4.89 EUR
SACIFIDUCIAL OFF.SOL.
28.0 EUR0.00%0.0 EUR
Mua
12860.738M EUR32.170.87 EUR681
SMCPSMCP
7.335 EUR3.24%0.230 EUR
Sức mua mạnh
52.24K383.18K535.946M EUR12.870.58 EUR6.091K
SRPSHOWROOMPRIVE
1.584 EUR−0.69%−0.011 EUR
Bán
21.4K33.898K189.565M EUR23.740.07 EUR1.097K
TRACTTERACT S.A.
7.410 EUR1.24%0.091 EUR
Mua
1.851K13.716K274.462M EUR