VENTE UNIQUE.COMVENTE UNIQUE.COMVENTE UNIQUE.COM

VENTE UNIQUE.COM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALVU nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu VENTE UNIQUE.COM

Doanh thu của VENTE UNIQUE.COM trong năm ngoái lên tới 162.30 M EUR, phần lớn trong số đó — 131.51 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Home Furnishings, năm trước mang lại 122.46 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Pháp — năm ngoái quốc gia này đã mang lại VENTE UNIQUE.COM 81.28 M EUR, và năm trước đó — 76.25 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia