BASIC-FIT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BFIT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BASIC-FIT

Doanh thu của BASIC-FIT trong năm ngoái lên tới 794.57 M EUR, phần lớn trong số đó — 764.40 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Fitness, năm trước mang lại 330.64 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Pháp — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BASIC-FIT 394.53 M EUR, và năm trước đó — 150.50 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia