AMUNDI US INFLATION EXPECTATIONS 10Y UCITS ETF ACCAMUNDI US INFLATION EXPECTATIONS 10Y UCITS ETF ACCAMUNDI US INFLATION EXPECTATIONS 10Y UCITS ETF ACC

AMUNDI US INFLATION EXPECTATIONS 10Y UCITS ETF ACC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪399.98 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪327.31 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%

Giới thiệu về AMUNDI US INFLATION EXPECTATIONS 10Y UCITS ETF ACC

Bên phát hành
SAS Rue la Boétie
Thương hiệu
Amundi
Tỷ lệ chi phí
0.25%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
13 thg 4, 2016
Chỉ số đã theo dõi
Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Net Total Return Index - USD
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
LU1390062831

Phân loại

Lớp Tài sản
Giải pháp thay thế
Danh mục
Công cụ chiến thuật
Tập trung
Chênh lệch giữa giá mua và giá bán
Ngách
Lạm phát
Chiến lược
Có phòng ngừa rủi ro theo thời gian
Cách đánh trọng số
Thời hạn
Tiêu chí lựa chọn
Cố định
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ66.99%
Công ty33.01%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh