INPOST S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

INPST nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu INPOST S.A.

Doanh thu của INPOST S.A. trong năm ngoái lên tới 1.51 B EUR, phần lớn trong số đó — 678.26 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Automated Parcel Machines, năm trước mang lại 574.82 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ba Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại INPOST S.A. 896.02 M EUR, và năm trước đó — 756.40 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia