LOTUS BAKERIESLOTUS BAKERIESLOTUS BAKERIES

LOTUS BAKERIES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LOTB nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu LOTUS BAKERIES

Doanh thu của LOTUS BAKERIES trong năm ngoái lên tới 1.06 B EUR, phần lớn trong số đó — 1.06 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Biscuits, năm trước mang lại 877.45 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Continental Europe — năm ngoái quốc gia này đã mang lại LOTUS BAKERIES 534.41 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia