Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

10
Cổ phiếu
115.038B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.453M
Khối lượng
−0.94%
Thay đổi
−4.70%
Hiệu suất Tháng
−3.38%
Hiệu suất Năm
−4.33%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ABIAB INBEV
54.14EUR−1.02%−0.56EUR
Bán
1.556M84.25M107.253BEUR32.391.73EUR169.339K
COBHCO.BR.HA (D)
2700EUR0.00%0EUR
Bán
25.4K202.5MEUR
FLOBFLORIDIENNE
700EUR0.00%0EUR
Bán
2517.5K623.146MEUR58.2412.02EUR2.741K
GREENGREENYARD
6.80EUR−1.31%−0.09EUR
Theo dõi
38.02K258.536K340.153MEUR24.270.28EUR8.455K
LOTBLOTUS BAKERIES
5920EUR0.85%50EUR
Bán
2711.604M4.831BEUR50.68115.95EUR2.398K
NEWTNEWTREE
1.40EUR−6.67%−0.10EUR
Theo dõi
4005606.535MEUR
ONTEXONTEX GROUP
7.135EUR3.26%0.225EUR
Sức mua mạnh
312.624K2.231M577.236MEUR−2.97EUR9.039K
SPASPADEL
156EUR−5.45%−9EUR
Bán
619.516K647.455MEUR39.814.14EUR
TERBTER BEKE
81.8EUR0.00%0.0EUR
Bán
18515.133K148.958MEUR20.474.00EUR2.407K
VANVAN DE VELDE
31.10EUR−1.11%−0.35EUR
Bán Mạnh
4.367K135.814K408.634MEUR11.252.80EUR1.507K