Các công ty của Bỉ tham gia một lĩnh vực: Consumer Non-Durables

Những Các công ty của Bỉ sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Consumer Non-Durables. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
ABIAB INBEV
58.27 EUR−0.34%733.731K0.64115.831B EUR19.762.95 EUR+21.57%0.90%
Mua
COBHCO.BR.HA (D)
1870 EUR−4.10%111.53146.25M EUR0.39%
FLOBFLORIDIENNE
655 EUR0.00%80.19583.087M EUR82.547.94 EUR−30.13%0.27%
Mua
GREENGREENYARD
5.32 EUR+0.38%2.341K0.19265.119M EUR34.020.16 EUR−2.68%1.32%
Mua
LOTBLOTUS BAKERIES
8870 EUR+0.11%4891.067.23B EUR55.74159.12 EUR+42.44%0.36%
Bán
ONTEXONTEX GROUP
7.725 EUR−1.72%138.194K0.97635.891M EUR18.390.42 EUR0.00%
Mua
REALREALCO
15.8 EUR−3.66%1901.8810.425M EUR0.00%
SPASPADEL
153 EUR0.00%4996.51635.004M EUR28.395.39 EUR−35.12%0.69%
VANVAN DE VELDE
32.60 EUR−0.31%4.028K1.15429.657M EUR11.782.77 EUR+30.78%4.87%
Sức mua mạnh
WHATSWHAT'S COOKING GROUP
71.0 EUR+0.28%1.17K1.38131.418M EUR24.792.86 EUR−43.27%3.95%
Mua