OXURIONOXURIONOXURION

OXURION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

OXUR nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của OXURION

Tổng tài sản của OXUR cho H2 23 là6.55 M EUR, ít hơn 44.59% so với kỳ trước H1 23. Và tổng nợ phải trả giảm 3.46% trong H2 23 tới 19.74 M EUR.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY