FARM / TetherUS

FARMUSDTBINANCE
FARMUSDT
FARM / TetherUSBINANCE
 
Không có giao dịch

FARM / TetherUS Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà FARM / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử FARM / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaFARMUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
FARMUSDTFARM / TetherUSBINANCE39.02.63%273.579K−59.57%39.537.91.105K
Mua
FARMUSDTHARVEST FINANCE/TETHERUSBITRUE38.900.78%66.827K−58.99%39.5037.90902
Mua
FARMUSDTHarvest Finance / TetherMEXC39.071.48%49.48K−22.76%39.4437.92664
Mua
FARMUSDTFARM / USDT Spot Trading PairPHEMEX38.952.91%48.612K−56.63%39.6637.85198
Mua
FARMUSDTHarvest/TetherGATEIO38.9782.37%22.341K−23.72%39.42337.849152
Mua
FARMUSDTHARVEST FINANCE / TETHERCOINEX39.08042.80%4.543K−16.15%39.411637.997322
Mua
FARMUSDTHarvest Finance / TetherCOINBASE38.06−1.81%817−82.34%39.6038.0521
Theo dõi
FARMUSDTHarvest Finance / Tether OmniHITBTC39.07323622.10%350.00%39.07323639.0732361
Theo dõi
FARMUSDTHarvest Finance / Tether USDPOLONIEX37.870.00%737.8737.870
Mua