FLUX / TetherUS

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FLUX / TetherUS Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà FLUX / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử FLUX / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaFLUXUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
FLUXUSDTFLUX / TetherUSBINANCE0.6090.16%2.098M26.74%0.6180.603225.995K
Bán
FLUXUSDTFlux/TetherGATEIO0.609490.33%1.597M49.65%0.616140.60267217.794K
Bán
FLUXUSDTflux / TetherKUCOIN0.60960.31%1.209M29.88%0.61540.6016144.423K
Bán
FLUXUSDTFLUXUSDT SPOTBITGET0.609730.42%142.896K−11.10%0.615600.6026535.036K
Bán
FLUXUSDTFLUX / TETHERCOINEX0.60860.33%31.659K28.91%0.61630.60435.856K
Bán
FLUXUSDTFLUX / TetherUSBINANCEUS0.6171.48%16.251K12.13%0.6170.61792
Bán
FLUXUSDTFLUX / USDT Spot Trading PairPHEMEX0.610620.70%11.202K32.76%0.615620.602341.122K
Bán
FLUXUSDTFlux Network / TetherBITTREX0.60000000−3.37%212161.33%0.620000000.60000000350
Bán Mạnh
FLUXUSDTFlux / Tether OmniHITBTC0.6300−3.37%31565841.72%0.63000.552156
Bán