Frontier

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Frontier

Các thị trường nơi mà Frontier được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Frontier trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaFRONT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
FRONTUSDFRONT / US DollarBINANCE0.34917190−3.71%157.766K−38.51%0.375088810.32387543461.505K
Mua
FRONTUSDFrontier / US DollarPOLONIEX0.32237965−0.37%980.00%0.323092830.32237965304
Mua
FRONTUSDFRONT / U.S. DOLLARBTSE0.3472−5.11%0.37400.324119.899M
Mua