FRONT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Vốn hóa Thị trường
35.503MUSD
Vốn hóa thị trường Pha loãng hoàn toàn
39.448MUSD
Khối lượng giao dịch
64.492MUSD
Khối lượng trên Giá trị Vốn hóa Thị trường
Cao nhất mọi thời điểm
56.38195000USD
Nguồn cung lưu hành
90M
Nguồn cung tối đa
100M
Tổng nguồn cung
100M

Giới thiệu về FRONT

Danh mục
DeFi
Trang web
Mã nguồn
Trình duyệt
Sách trắng
Cộng đồng
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh