SUMITOMO RUBBER IND
108 FWB

108
SUMITOMO RUBBER IND FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của SUMITOMO RUBBER IND với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 108 là 2.881B. EPS TTM của công ty là 1.51, lợi tức cổ tức là 3.89%, và P/E là 7.13. Ngày thu nhập tiếp theo SUMITOMO RUBBER IND là 10 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền