Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Đức

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
MSF MICROSOFT DL-,00000625
126.701.69%2.10Sức mua mạnh24.189K954.616B28.944.36144000.00Công nghệ
MSF MICROSOFT DL-,00000625
126.681.60%2.00Sức mua mạnh6.840K936.804B28.944.28144000.00Công nghệ
MSF MICROSOFT CORP. REGISTERED SHARES DL-,00000625
126.720.99%1.24Sức mua mạnh961935.629B28.944.28144000.00Công nghệ
APC APPLE INC.
200.850.17%0.35Sức mua mạnh22.532K907.619B19.1710.56132000.00Công nghệ
APC APPLE INC.
200.750.52%1.03Sức mua mạnh751890.683B19.1710.36132000.00Công nghệ
APC APPLE INC. REGISTERED SHARES O.N.
200.65-0.45%-0.90Mua949889.566B19.1710.35132000.00Công nghệ
AMZ AMAZON.COM INC. DL-,01
1639.400.06%1.00Mua642820.397B76.5622.15647500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AMZ AMAZON.COM INC. DL-,01
1638.800.34%5.60Bán286805.089B76.5621.74647500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AMZ AMAZON.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,01
1641.400.69%11.20Mua103804.079B76.5621.71647500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ABEA ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1111.200.04%0.40Mua418776.045B24.8345.50107646.00Công nghệ
ABEC ALPHABET INC.CL C DL-,001
1109.00-0.11%-1.20Mua130776.045B24.8345.50107646.00Công nghệ
ABEA ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1111.800.20%2.20Mua111761.565B24.8344.65107646.00Công nghệ
ABEC ALPHABET INC.CL C DL-,001
1111.200.04%0.40Sức mua mạnh0761.565B24.8344.65107646.00Công nghệ
ABEC ALPHABET INC. REG. SHS CAP.STK CL. C DL-,001
1111.200.31%3.40Mua0760.609B24.8344.59107646.00Công nghệ
ABEA ALPHABET INC. REG. SHS CL. A DL-,001
1111.200.31%3.40Mua2760.609B24.8344.59107646.00Công nghệ
FB2A FACEBOOK INC.A DL-,000006
169.68-0.19%-0.32Mua1.524K488.290B31.885.4139651.00Công nghệ
FB2A FACEBOOK INC.A DL-,000006
169.480.13%0.22Mua144479.179B31.885.3139651.00Công nghệ
FB2A FACEBOOK INC. REG.SHARES CL.A DL-,000006
169.82-0.21%-0.36Mua157478.578B31.885.3039651.00Công nghệ
BRYN BERKSH. H.B NEW DL-,00333
190.380.54%1.02Mua275470.832B18.1115866.20389000.00Tài chính
BRH BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
287170.00-0.29%-830.00Mua0470.832B18.1115866.20389000.00Tài chính
BRH BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
284170.000.13%360.00Sức mua mạnh0462.047B18.1115570.14389000.00Tài chính
BRYN BERKSH. H.B NEW DL-,00333
190.160.35%0.66Mua254462.047B18.1115570.14389000.00Tài chính
BRYN BERKSHIRE HATHAWAY INC. REG.SHARES B NEW DL -,00333
190.40-0.47%-0.90Mua410461.468B18.1115550.62389000.00Tài chính
BRH BERKSHIRE HATHAWAY INC. REGISTERED SHARES A DL 5
284000.000.18%500.00Mua0461.468B18.1115550.62389000.00Tài chính
AHLA ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8
162.600.62%1.00Sức mua mạnh4.478K424.096B33.244.98103699.00Công nghệ
AHLA ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8
162.200.12%0.20Sức mua mạnh2.684K416.182B33.244.88103699.00Công nghệ
AHLA ALIBABA GROUP HOLDING LTD. REG.SHS (SP.ADRS)/8 DL-,000025
161.80-0.74%-1.20Mua2.187K415.660B33.244.88103699.00Công nghệ
3V64 VISA INC. CL. A DL -,0001
158.720.23%0.36Bán2.522K348.890B35.334.7517000.00Công nghệ
CMC JPMORGAN CHASE DL 1
106.820.11%0.12Mua296345.004B12.078.97254983.00Tài chính
3V64 VISA INC. CL. A DL -,0001
158.700.54%0.86Bán1.790K342.380B35.334.6617000.00Công nghệ
3V64 VISA INC. REG. SHARES CLASS A DL -,0001
158.460.94%1.48Bán393341.951B35.334.6517000.00Công nghệ
CMC JPMORGAN CHASE DL 1
108.061.33%1.42Sức mua mạnh131338.567B12.078.80254983.00Tài chính
CMC JPMORGAN CHASE & CO. REGISTERED SHARES DL 1
107.860.82%0.88Sức mua mạnh250338.142B12.078.79254983.00Tài chính
JNJ JOHNSON + JOHNSON DL 1
117.600.20%0.24Mua1.703K311.421B21.505.57135100.00Chăm sóc sức khỏe
JNJ JOHNSON + JOHNSON DL 1
117.660.22%0.26Mua375305.610B21.505.47135100.00Chăm sóc sức khỏe
JNJ JOHNSON & JOHNSON REGISTERED SHARES DL 1
117.780.34%0.40Mua297305.227B21.505.46135100.00Chăm sóc sức khỏe
WMT WALMART DL-,10
105.72-0.17%-0.18Mua27301.563B25.354.212200000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
WMT WALMART DL-,10
105.76-0.11%-0.12Mua0295.936B25.354.132200000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
WMT WALMART INC. REGISTERED SHARES DL -,10
105.780.02%0.02Mua47295.565B25.354.122200000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NESM NESTLE NAM. ADR/1 SF 1
96.60-2.94%-2.93Bán1.263K281.757B34.292.85308000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
XONA EXXON MOBIL CORP.
65.940.37%0.24Mua463281.727B17.653.7771000.00Năng lượng
NESM NESTLE S.A. NAM-AKT. (SPONS.ADRS)/1 SF 1
97.14-0.08%-0.08Bán10281.545B34.292.85308000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NESR NESTLE NAM. SF-,10
90.530.00%0.00Mua0277.553B34.292.81308000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NESM NESTLE NAM. ADR/1 SF 1
96.600.10%0.10Bán45277.553B34.292.81308000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
XONA EXXON MOBIL CORP.
65.79-0.02%-0.01Mua0276.470B17.653.7071000.00Năng lượng
XONA EXXON MOBIL CORP. REGISTERED SHARES O.N.
65.920.17%0.11Mua380276.123B17.653.7071000.00Năng lượng
PRG PROCTER GAMBLE
109.42-0.31%-0.34Mua5.853K275.929B81.741.4397000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PRG PROCTER GAMBLE
109.74-0.27%-0.30Mua462270.781B81.741.4197000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PRG PROCTER & GAMBLE CO., THE REGISTERED SHARES O.N.
109.58-0.02%-0.02Mua5.212K270.441B81.741.4097000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
M4I MASTERCARD INC.A DL-,0001
248.850.50%1.25Mua302255.048B43.055.8714800.00Công nghệ
NCB BANK AMERICA DL 0,01
26.940.77%0.20Sức mua mạnh820253.608B10.662.58209000.00Tài chính
M4I MASTERCARD INC.A DL-,0001
248.850.20%0.50Mua70250.289B43.055.7614800.00Công nghệ
M4I MASTERCARD INC. REGISTERED SHARES A DL -,0001
248.45-0.08%-0.20Bán0249.975B43.055.7514800.00Công nghệ
NCB BANK AMERICA DL 0,01
27.090.89%0.24Sức mua mạnh3.335K248.876B10.662.53209000.00Tài chính
NCB BANK OF AMERICA CORP. REGISTERED SHARES DL 0,01
27.091.44%0.39Mua100248.564B10.662.53209000.00Tài chính
SOBA AT + T INC. DL 1
33.491.04%0.34Mua12.656K247.091B16.342.08258000.00Dịch vụ Viễn thông
SOBA AT + T INC. DL 1
33.520.75%0.25Mua1.742K242.480B16.342.04258000.00Dịch vụ Viễn thông
SOBA AT & T INC. REGISTERED SHARES DL 1
33.420.41%0.14Mua0242.176B16.342.04258000.00Dịch vụ Viễn thông
HDI HOME DEPOT INC. DL-,05
209.000.48%1.00Mua8.813K229.425B23.109.11413000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BAC VERIZON COMM. INC. DL-,10
53.94-0.15%-0.08Mua23225.323B15.653.48135900.00Dịch vụ Viễn thông
HDI HOME DEPOT INC. DL-,05
208.800.36%0.75Mua153225.144B23.108.94413000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HDI HOME DEPOT INC., THE REGISTERED SHARES DL -,05
209.200.36%0.75Mua20224.862B23.108.93413000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WDP DISNEY (WALT) CO.
123.320.00%0.00Bán211223.447B17.477.14201000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BAC VERIZON COMM. INC. DL-,10
54.07-0.41%-0.22Mua120221.119B15.653.42135900.00Dịch vụ Viễn thông
BAC VERIZON COMMUNICATIONS INC. REGISTERED SHARES DL -,10
54.07-0.18%-0.10Mua0220.842B15.653.41135900.00Dịch vụ Viễn thông
WDP DISNEY (WALT) CO.
123.340.19%0.24Bán111219.277B17.477.00201000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WDP DISNEY CO., THE WALT REGISTERED SHARES DL -,01
123.620.44%0.54Bán29219.002B17.477.00201000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RHO ROCHE HLDG AG INH. SF 1
247.600.00%0.00Mua0216.645B20.6212.3794442.00Chăm sóc sức khỏe
RHO5 ROCHE HLDG AG GEN.
245.600.00%0.00Mua0216.645B20.6212.3794442.00Chăm sóc sức khỏe
CHV CHEVRON CORP. DL-,75
112.880.98%1.10Sức mua mạnh93214.028B16.077.0748600.00Năng lượng
R6C3 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07
26.820.96%0.26Mua22.913K212.043B11.812.2682000.00Năng lượng
R6C3 ROYAL DUTCH SHELL REG. SHARES CLASS B EO -,07
26.830.83%0.22Mua350212.043B11.812.2682000.00Năng lượng
R6C ROYAL DUTCH SHELL A EO-07
26.600.87%0.23Mua42.130K212.043B11.812.2682000.00Năng lượng
R6C3 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07
26.620.23%0.06Mua1.624K212.043B11.812.2682000.00Năng lượng
R6C ROYAL DUTCH SHELL REG. SHARES CLASS A EO -,07
26.620.78%0.20Mua1.000K212.043B11.812.2682000.00Năng lượng
R6C ROYAL DUTCH SHELL A EO-07
26.590.45%0.12Mua6.616K212.043B11.812.2682000.00Năng lượng
CCC3 COCA-COLA CO. DL-,25
49.000.06%0.03Mua2.270K211.058B32.071.5562600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CHV CHEVRON CORP. DL-,75
113.021.15%1.28Mua686210.034B16.076.9348600.00Năng lượng
CHV CHEVRON CORP. REGISTERED SHARES DL-,75
112.861.06%1.18Mua45209.770B16.076.9348600.00Năng lượng
INL INTEL CORP. DL-,001
46.66-0.10%-0.04Mua1.754K209.426B12.173.95107400.00Công nghệ
CCC3 COCA-COLA CO. DL-,25
48.970.51%0.25Mua210207.120B32.071.5262600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CCC3 COCA-COLA CO., THE REGISTERED SHARES DL -,25
49.010.29%0.14Mua115206.860B32.071.5262600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INL INTEL CORP. DL-,001
46.66-0.49%-0.23Mua1.652K205.518B12.173.87107400.00Công nghệ
INL INTEL CORP. REGISTERED SHARES DL -,001
46.66-0.29%-0.14Mua100205.261B12.173.87107400.00Công nghệ
TSFA TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
40.880.84%0.34Sức mua mạnh861196.784B21.830.3548752.00Công nghệ
BCO BOEING CO. DL 5
347.550.58%2.00Sức mua mạnh260196.736B45.007.90153000.00Công nghiệp
TSFA TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COREG.SHS (SPONS.ADRS)/5 TA 10
40.25-0.94%-0.38Mua0196.493B21.830.3548752.00Công nghệ
NWT WELLS FARGO + CO.DL 1,666
44.130.36%0.16Sức mua mạnh100195.506B9.994.47262800.00Tài chính
BCO BOEING CO. DL 5
347.750.16%0.55Mua229193.065B45.007.75153000.00Công nghiệp
BCO BOEING CO. REGISTERED SHARES DL 5
349.301.10%3.80Mua26192.823B45.007.74153000.00Công nghiệp
6MK MERCK CO. DL-,01
74.50-0.67%-0.50Bán345192.243B22.253.4069000.00Chăm sóc sức khỏe
NWT WELLS FARGO + CO.DL 1,666
44.120.01%0.01Sức mua mạnh548191.858B9.994.39262800.00Tài chính
NWT WELLS FARGO & CO. REGISTERED SHARES DL 1,666
44.150.11%0.05Sức mua mạnh0191.617B9.994.39262800.00Tài chính
CIS CISCO SYSTEMS DL-,001
44.70-0.01%-0.01Bán4.879K190.881B9.444.7975900.00Công nghệ
CTP2 COMCAST CORP. A DL-,01
42.330.40%0.17Sức mua mạnh114189.422B17.582.40184000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CTP2 COMCAST CORP. REG. SHARES CLASS A DL -,01
42.34-0.40%-0.17Sức mua mạnh0189.185B17.582.40184000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6MK MERCK CO. DL-,01
75.001.35%1.00Bán0188.656B22.253.3369000.00Chăm sóc sức khỏe
6MK MERCK & CO. INC. REGISTERED SHARES DL-,01
75.000.67%0.50Bán0188.420B22.253.3369000.00Chăm sóc sức khỏe
CIS CISCO SYSTEMS DL-,001
44.67-0.01%-0.01Bán1.284K187.320B9.444.7075900.00Công nghệ
CIS CISCO SYSTEMS INC. REGISTERED SHARES DL-,001
44.660.24%0.10Bán130187.085B9.444.7075900.00Công nghệ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất