Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
AMZ AMAZON.COM INC. DL-,01
1501.211.25%18.53Sức mua mạnh1.056K730.095B104.2214.73566000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AMZ AMAZON.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,01
1495.000.62%9.23Mua493722.394B103.6414.65566000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AMZ AMAZON.COM INC. DL-,01
1506.171.59%23.57Sức mua mạnh5.860K721.323B103.6414.63566000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MSF MICROSOFT DL-,00000625
94.602.08%1.93Sức mua mạnh10.309K718.339B25.343.73131000.00Công nghệ
MSF MICROSOFT CORP. REGISTERED SHARES DL-,00000625
94.552.09%1.94Sức mua mạnh1.567K709.763B25.163.71131000.00Công nghệ
MSF MICROSOFT DL-,00000625
94.562.13%1.97Sức mua mạnh35.511K708.711B25.163.70131000.00Công nghệ
ABEA ALPHABET INC.CL.A DL-,001
979.842.38%22.80Sức mua mạnh309674.071B26.9936.2894372.00Công nghệ
ABEC ALPHABET INC.CL C DL-,001
971.372.21%21.04Sức mua mạnh122674.071B26.9936.2894372.00Công nghệ
ABEC ALPHABET INC. REG. SHS CAP.STK CL. C DL-,001
961.441.43%13.60Sức mua mạnh125664.836B26.7536.1094372.00Công nghệ
ABEA ALPHABET INC. REG. SHS CL. A DL-,001
981.522.71%25.93Sức mua mạnh148664.836B26.7536.1094372.00Công nghệ
ABEC ALPHABET INC.CL C DL-,001
972.992.45%23.26Sức mua mạnh1.047K663.851B26.7536.0494372.00Công nghệ
ABEA ALPHABET INC.CL.A DL-,001
981.342.51%24.06Sức mua mạnh3.469K663.851B26.7536.0494372.00Công nghệ
APC APPLE INC.
138.381.88%2.55Mua22.528K652.217B12.8310.81132000.00Công nghệ
APC APPLE INC. REGISTERED SHARES O.N.
137.520.53%0.73Mua2.515K645.125B12.7610.75132000.00Công nghệ
APC APPLE INC.
138.262.00%2.71Mua59.478K644.169B12.7610.74132000.00Công nghệ
BRYN BERKSH. H.B NEW DL-,00333
180.054.06%7.02Mua1.269K432.100B14.5118081.13377000.00Tài chính
BRH BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
263553.001.86%4817.00Mua0432.100B14.5118081.13377000.00Tài chính
BRH BERKSHIRE HATHAWAY INC. REGISTERED SHARES A DL 5
258500.00-0.39%-1000.00Bán0427.430B14.4317990.71377000.00Tài chính
BRYN BERKSHIRE HATHAWAY INC. REG.SHARES B NEW DL -,00333
178.973.09%5.36Mua471427.430B14.4317990.71377000.00Tài chính
BRYN BERKSH. H.B NEW DL-,00333
179.783.66%6.34Mua5.976K426.797B14.4317964.05377000.00Tài chính
BRH BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
260068.00-10.63%-30932.00Mua1426.797B14.4317964.05377000.00Tài chính
FB2A FACEBOOK INC.A DL-,000006
133.602.77%3.60Sức mua mạnh1.167K375.821B20.026.6233606.00Công nghệ
FB2A FACEBOOK INC. REG.SHARES CL.A DL-,000006
133.212.93%3.79Sức mua mạnh393372.025B19.916.5933606.00Công nghệ
FB2A FACEBOOK INC.A DL-,000006
133.692.19%2.86Sức mua mạnh14.837K371.474B19.916.5833606.00Công nghệ
AHLA ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1
137.751.31%1.78Mua4.775K356.526B45.893.0666421.00Công nghệ
AHLA ALIBABA GROUP HOLDING LTD. REG.SHS (SP.ADRS)/1 DL-,000025
137.570.23%0.31Mua2.357K352.173B45.423.0566421.00Công nghệ
AHLA ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1
138.491.93%2.62Mua60.153K351.652B45.423.0566421.00Công nghệ
JNJ JOHNSON + JOHNSON DL 1
114.361.35%1.52Bán1.593K305.304B24.234.76134000.00Chăm sóc sức khỏe
JNJ JOHNSON & JOHNSON REGISTERED SHARES DL 1
114.721.56%1.76Theo dõi72301.306B24.034.74134000.00Chăm sóc sức khỏe
JNJ JOHNSON + JOHNSON DL 1
114.651.47%1.66Theo dõi4.026K300.860B24.034.73134000.00Chăm sóc sức khỏe
CMC JPMORGAN CHASE DL 1
91.201.43%1.29Mua1.393K297.305B11.457.97255313.00Tài chính
CMC JPMORGAN CHASE & CO. REGISTERED SHARES DL 1
91.752.13%1.91Mua140294.611B11.407.93255313.00Tài chính
CMC JPMORGAN CHASE DL 1
91.822.14%1.92Mua2.470K294.174B11.407.92255313.00Tài chính
XONA EXXON MOBIL CORP.
63.921.88%1.18Mua1.284K269.310B17.833.5769600.00Năng lượng
3V64 VISA INC. CL. A DL -,0001
121.270.81%0.98Mua742268.138B34.823.4717000.00Công nghệ
3V64 VISA INC. REG. SHARES CLASS A DL -,0001
120.430.43%0.51Mua14266.914B34.833.4517000.00Công nghệ
3V64 VISA INC. CL. A DL -,0001
122.170.91%1.10Sức mua mạnh3.709K266.518B34.833.4417000.00Công nghệ
XONA EXXON MOBIL CORP. REGISTERED SHARES O.N.
63.651.74%1.09Mua151266.142B17.713.5569600.00Năng lượng
XONA EXXON MOBIL CORP.
63.791.67%1.05Bán7.645K265.748B17.713.5469600.00Năng lượng
WMT WALMART DL-,10
85.921.02%0.87Sức mua mạnh184247.843B58.641.472300000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NCB BANK AMERICA DL 0,01
25.251.32%0.33Mua440247.188B11.112.33205000.00Tài chính
WMT WALMART INC. REGISTERED SHARES DL -,10
85.290.67%0.57Sức mua mạnh150245.609B58.401.462300000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
WMT WALMART DL-,10
86.121.84%1.56Sức mua mạnh139245.245B58.401.462300000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NCB BANK OF AMERICA CORP. REGISTERED SHARES DL 0,01
25.480.71%0.18Mua400241.371B10.902.32205000.00Tài chính
NCB BANK AMERICA DL 0,01
25.762.75%0.69Mua9.049K241.013B10.902.32205000.00Tài chính
NESM NESTLE NAM. ADR/1 SF 1
74.501.36%1.00Sức mua mạnh44225.369B35.252.13323000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NESR NESTLE NAM. SF-,10
74.660.70%0.52Sức mua mạnh4.090K225.369B35.252.13323000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
R6C ROYAL DUTCH SHELL A EO-07
26.851.86%0.49Mua31.223K221.835B10.852.5086000.00Năng lượng
R6C3 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07
27.523.24%0.86Mua2.097K221.835B10.852.5086000.00Năng lượng
NESR NESTLE S.A. NAMENS-AKTIEN SF -,10
74.600.51%0.38Sức mua mạnh2.255K220.553B34.722.11323000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NESM NESTLE S.A. NAM-AKT. (SPONS.ADRS)/1 SF 1
74.500.68%0.50Sức mua mạnh0220.553B34.722.11323000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NESR NESTLE NAM. SF-,10
74.240.68%0.50Sức mua mạnh23.252K220.005B34.722.11323000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NESM NESTLE NAM. ADR/1 SF 1
74.500.00%0.00Sức mua mạnh248220.005B34.722.11323000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
R6C3 ROYAL DUTCH SHELL REG. SHARES CLASS B EO -,07
27.572.97%0.80Mua1.650K217.617B10.662.4986000.00Năng lượng
R6C ROYAL DUTCH SHELL A EO-07
26.842.44%0.64Mua100.216K217.617B10.662.4986000.00Năng lượng
R6C ROYAL DUTCH SHELL REG. SHARES CLASS A EO -,07
26.822.45%0.64Mua3.250K217.617B10.662.4986000.00Năng lượng
R6C3 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07
27.552.93%0.79Mua32.955K217.617B10.662.4986000.00Năng lượng
PFE PFIZER INC. DL-,05
37.410.38%0.14Mua2.258K217.218B17.712.1590200.00Chăm sóc sức khỏe
PFE PFIZER INC. REGISTERED SHARES DL -,05
37.270.54%0.20Mua0214.299B17.562.1490200.00Chăm sóc sức khỏe
PFE PFIZER INC. DL-,05
37.410.46%0.17Mua5.498K213.982B17.562.1490200.00Chăm sóc sức khỏe
BAC VERIZON COMM. INC. DL-,10
50.370.36%0.18Mua1.332K207.073B15.163.31152300.00Dịch vụ Viễn thông
BAC VERIZON COMMUNICATIONS INC. REGISTERED SHARES DL -,10
50.331.84%0.91Mua0206.944B15.233.29152300.00Dịch vụ Viễn thông
BAC VERIZON COMM. INC. DL-,10
50.211.11%0.55Mua31.406K206.638B15.233.29152300.00Dịch vụ Viễn thông
PRG PROCTER & GAMBLE CO., THE REGISTERED SHARES O.N.
80.410.54%0.43Mua223200.264B22.543.6492000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PRG PROCTER GAMBLE
80.540.62%0.50Mua4.646K199.968B22.543.6392000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PRG PROCTER GAMBLE
80.370.93%0.74Mua1.151K199.663B22.363.6592000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NWT WELLS FARGO + CO.DL 1,666
43.722.10%0.90Mua340198.884B11.583.78261700.00Tài chính
NWT WELLS FARGO & CO. REGISTERED SHARES DL 1,666
43.411.12%0.48Mua0196.723B11.523.76261700.00Tài chính
SOBA AT + T INC. DL 1
26.880.30%0.08Mua1.152K196.646B15.271.77269280.00Dịch vụ Viễn thông
NWT WELLS FARGO + CO.DL 1,666
43.892.28%0.98Mua327196.432B11.523.75261700.00Tài chính
RHO ROCHE HLDG AG INH. SF 1
224.600.27%0.60Sức mua mạnh303195.910B21.2210.8893734.00Chăm sóc sức khỏe
RHO5 ROCHE HLDG AG GEN.
227.450.29%0.65Mua2.165K195.910B21.2210.8893734.00Chăm sóc sức khỏe
SOBA AT & T INC. REGISTERED SHARES DL 1
26.870.30%0.08Mua15195.152B15.231.77269280.00Dịch vụ Viễn thông
INL INTEL CORP. DL-,001
43.371.93%0.82Sức mua mạnh6.836K195.076B11.263.85102700.00Công nghệ
SOBA AT + T INC. DL 1
27.221.45%0.39Mua38.516K194.863B15.231.76269280.00Dịch vụ Viễn thông
RHO ROCHE HOLDING AG INHABER-AKTIEN SF 1
224.800.00%0.00Mua200193.658B21.1110.8193734.00Chăm sóc sức khỏe
RHO ROCHE HLDG AG INH. SF 1
225.400.09%0.20Mua4.948K193.177B21.1110.7993734.00Chăm sóc sức khỏe
RHO5 ROCHE HLDG AG GEN.
228.450.46%1.05Mua3.279K193.177B21.1110.7993734.00Chăm sóc sức khỏe
INL INTEL CORP. REGISTERED SHARES DL -,001
43.392.75%1.16Sức mua mạnh265192.739B11.183.84102700.00Công nghệ
INL INTEL CORP. DL-,001
43.382.19%0.93Sức mua mạnh8.166K192.453B11.183.83102700.00Công nghệ
CHV CHEVRON CORP. DL-,75
100.423.49%3.39Mua200188.650B17.605.6651900.00Năng lượng
CHV CHEVRON CORP. REGISTERED SHARES DL-,75
99.522.11%2.06Mua0186.768B17.515.6351900.00Năng lượng
CHV CHEVRON CORP. DL-,75
100.202.75%2.68Mua3.321K186.491B17.515.6251900.00Năng lượng
NOT NOVARTIS NAM. SF 0,50
78.581.34%1.04Sức mua mạnh4.992K182.069B15.735.07125000.00Chăm sóc sức khỏe
M4I MASTERCARD INC.A DL-,0001
176.811.38%2.41Sức mua mạnh329181.521B35.145.0313400.00Công nghệ
BCO BOEING CO. DL 5
322.372.61%8.19Sức mua mạnh241179.825B23.3313.69140800.00Công nghiệp
M4I MASTERCARD INC. REGISTERED SHARES A DL -,0001
177.322.28%3.95Sức mua mạnh126179.218B34.865.0113400.00Công nghệ
M4I MASTERCARD INC.A DL-,0001
178.532.52%4.38Sức mua mạnh1.866K178.953B34.865.0013400.00Công nghệ
NOT NOVARTIS AG NAMENS-AKTIEN SF 0,50
78.280.57%0.44Sức mua mạnh1.100K178.029B15.575.01125000.00Chăm sóc sức khỏe
NOT NOVARTIS NAM. SF 0,50
78.360.77%0.60Sức mua mạnh13.728K177.587B15.574.99125000.00Chăm sóc sức khỏe
CCC3 COCA-COLA CO. DL-,25
41.721.24%0.51Mua4.344K176.641B30.081.3961800.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HDI HOME DEPOT INC., THE REGISTERED SHARES DL -,05
157.183.29%5.01Mua57175.459B18.828.30413000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BCO BOEING CO. REGISTERED SHARES DL 5
320.892.87%8.95Sức mua mạnh128175.422B22.8813.62140800.00Công nghiệp
CIS CISCO SYSTEMS DL-,001
39.562.35%0.91Mua1.891K175.278B18.152.1874200.00Công nghệ
CCC3 COCA-COLA CO., THE REGISTERED SHARES DL -,25
41.841.50%0.62Mua400175.234B29.991.3861800.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HDI HOME DEPOT INC. DL-,05
157.483.37%5.14Mua1.418K175.199B18.828.28413000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BCO BOEING CO. DL 5
320.591.94%6.10Sức mua mạnh822175.162B22.8813.60140800.00Công nghiệp
CCC3 COCA-COLA CO. DL-,25
41.831.28%0.53Mua36.866K174.975B29.991.3861800.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HDI HOME DEPOT INC. DL-,05
157.823.19%4.88Mua110174.180B18.598.34413000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CIS CISCO SYSTEMS INC. REGISTERED SHARES DL-,001
38.900.99%0.38Mua1.375K173.415B18.042.1774200.00Công nghệ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất