Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Đức

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
MSF MICROSOFT DL-,00000625
122.000.00%0.00Mua4.898K946.945B30.974.03131000.00Công nghệ
MSF MICROSOFT DL-,00000625
123.000.82%1.00Mua1.157K939.127B30.574.05131000.00Công nghệ
MSF MICROSOFT CORP. REGISTERED SHARES DL-,00000625
122.000.00%0.00Mua216930.892B30.574.02131000.00Công nghệ
AMZ AMAZON.COM INC. DL-,01
1780.60-1.08%-19.40Mua4.727K885.229B85.4321.56647500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AMZ AMAZON.COM INC. DL-,01
1782.20-0.64%-11.40Mua343884.696B84.9621.66647500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AMZ AMAZON.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,01
1780.20-0.66%-11.80Mua476876.938B84.9621.47647500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
APC APPLE INC.
182.44-0.18%-0.32Mua3.323K841.229B17.5310.52132000.00Công nghệ
APC APPLE INC.
182.20-0.34%-0.62Mua6.737K840.024B17.5910.46132000.00Công nghệ
APC APPLE INC. REGISTERED SHARES O.N.
182.420.01%0.02Mua379833.853B17.5310.42132000.00Công nghệ
ABEA ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1026.40-0.48%-5.00Mua206715.940B28.9336.00103459.00Công nghệ
ABEC ALPHABET INC.CL C DL-,001
1029.400.23%2.40Sức mua mạnh46715.940B28.9336.00103459.00Công nghệ
ABEC ALPHABET INC.CL C DL-,001
1023.80-0.81%-8.40Mua356710.618B28.8535.82103459.00Công nghệ
ABEA ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1023.80-0.76%-7.80Mua1.903K710.618B28.8535.82103459.00Công nghệ
ABEC ALPHABET INC. REG. SHS CAP.STK CL. C DL-,001
1028.20-0.14%-1.40Mua2709.661B28.9335.68103459.00Công nghệ
ABEA ALPHABET INC. REG. SHS CL. A DL-,001
1023.40-0.83%-8.60Mua110709.661B28.9335.68103459.00Công nghệ
FB2A FACEBOOK INC.A DL-,000006
180.40-0.81%-1.48Mua1.064K520.211B30.276.0737773.00Công nghệ
FB2A FACEBOOK INC.A DL-,000006
179.68-1.30%-2.36Mua10.939K517.846B30.286.0437773.00Công nghệ
FB2A FACEBOOK INC. REG.SHARES CL.A DL-,000006
179.98-0.89%-1.62Mua117515.649B30.276.0237773.00Công nghệ
BRYN BERKSH. H.B NEW DL-,00333
186.56-2.32%-4.44Bán618468.085B11.1525605.91389000.00Tài chính
BRH BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
282000.00-1.57%-4500.00Mua0468.085B11.1525605.91389000.00Tài chính
BRYN BERKSH. H.B NEW DL-,00333
186.06-2.62%-5.00Bán3.825K467.295B11.1825480.76389000.00Tài chính
BRH BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
287500.00-0.52%-1500.00Mua0467.295B11.1825480.76389000.00Tài chính
BRYN BERKSHIRE HATHAWAY INC. REG.SHARES B NEW DL -,00333
184.70-3.34%-6.38Bán326463.980B11.1525381.37389000.00Tài chính
BRH BERKSHIRE HATHAWAY INC. REGISTERED SHARES A DL 5
280500.00-0.53%-1500.00Mua0463.980B11.1525381.37389000.00Tài chính
AHLA ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1
156.000.52%0.80Sức mua mạnh1.681K405.466B35.834.42101958.00Công nghệ
AHLA ALIBABA GROUP HOLDING LTD. REG.SHS (SP.ADRS)/1 DL-,000025
156.600.90%1.40Sức mua mạnh852401.910B35.834.38101958.00Công nghệ
AHLA ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1
155.80-0.26%-0.40Mua22.795K401.886B35.704.39101958.00Công nghệ
3V64 VISA INC. CL. A DL -,0001
160.74-0.42%-0.68Mua2.297K351.081B39.014.3217000.00Công nghệ
3V64 VISA INC. CL. A DL -,0001
160.04-0.06%-0.10Mua668350.344B38.744.3417000.00Công nghệ
3V64 VISA INC. REG. SHARES CLASS A DL -,0001
159.88-0.04%-0.06Mua670347.272B38.744.3017000.00Công nghệ
CMC JPMORGAN CHASE DL 1
101.00-1.94%-2.00Mua651329.096B11.768.79255998.00Tài chính
CMC JPMORGAN CHASE DL 1
102.00-0.97%-1.00Mua1.054K328.727B12.298.28255998.00Tài chính
CMC JPMORGAN CHASE & CO. REGISTERED SHARES DL 1
102.00-0.97%-1.00Mua37326.211B11.768.71255998.00Tài chính
JNJ JOHNSON + JOHNSON DL 1
117.44-0.81%-0.96Bán7.309K318.205B24.944.88135100.00Chăm sóc sức khỏe
JNJ JOHNSON + JOHNSON DL 1
117.76-0.71%-0.84Bán1.108K314.522B24.534.90135100.00Chăm sóc sức khỏe
JNJ JOHNSON & JOHNSON REGISTERED SHARES DL 1
117.64-0.88%-1.04Bán700311.764B24.534.86135100.00Chăm sóc sức khỏe
WMT WALMART DL-,10
101.96-0.31%-0.32Mua20292.898B37.262.772200000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
WMT WALMART DL-,10
101.90-0.72%-0.74Mua36292.025B37.332.762200000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
WMT WALMART INC. REGISTERED SHARES DL -,10
102.420.02%0.02Mua0290.329B37.262.752200000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
XONA EXXON MOBIL CORP.
67.32-1.62%-1.11Bán4.290K290.147B17.773.8671000.00Năng lượng
XONA EXXON MOBIL CORP.
67.35-0.55%-0.37Bán3.275K287.222B17.503.8871000.00Năng lượng
XONA EXXON MOBIL CORP. REGISTERED SHARES O.N.
67.55-1.37%-0.94Bán155284.704B17.503.8471000.00Năng lượng
NESM NESTLE NAM. ADR/1 SF 1
93.501.63%1.50Mua559266.169B30.383.04308000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NESM NESTLE NAM. ADR/1 SF 1
93.502.19%2.00Sức mua mạnh55264.754B30.383.02308000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PRG PROCTER GAMBLE
103.000.00%0.00Mua1.928K259.892B27.823.8192000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NESM NESTLE S.A. NAM-AKT. (SPONS.ADRS)/1 SF 1
93.001.64%1.50Mua40258.607B30.382.95308000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PRG PROCTER GAMBLE
104.000.97%1.00Sức mua mạnh832257.706B27.723.7992000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PRG PROCTER & GAMBLE CO., THE REGISTERED SHARES O.N.
103.28-0.06%-0.06Mua154257.613B27.823.7892000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
M4I MASTERCARD INC.A DL-,0001
245.30-1.62%-4.05Mua1.609K253.899B47.235.2914800.00Công nghệ
M4I MASTERCARD INC.A DL-,0001
246.10-0.81%-2.00Mua470252.635B46.775.3214800.00Công nghệ
M4I MASTERCARD INC. REGISTERED SHARES A DL -,0001
247.15-0.08%-0.20Mua180250.419B46.775.2714800.00Công nghệ
NCB BANK AMERICA DL 0,01
26.181.06%0.28Mua8.220K247.180B10.852.42205000.00Tài chính
NCB BANK AMERICA DL 0,01
25.98-0.36%-0.10Mua5.804K246.438B10.772.44205000.00Tài chính
NCB BANK OF AMERICA CORP. REGISTERED SHARES DL 0,01
26.321.94%0.50Mua241244.277B10.772.41205000.00Tài chính
R6C3 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07
28.61-0.66%-0.19Bán14.136K232.330B11.432.5482000.00Năng lượng
R6C ROYAL DUTCH SHELL A EO-07
28.38-0.44%-0.12Bán20.716K232.330B11.432.5482000.00Năng lượng
R6C3 ROYAL DUTCH SHELL REG. SHARES CLASS B EO -,07
28.61-0.73%-0.21Bán845232.330B11.432.5482000.00Năng lượng
R6C ROYAL DUTCH SHELL REG. SHARES CLASS A EO -,07
28.39-0.37%-0.10Bán1.916K232.330B11.432.5482000.00Năng lượng
R6C3 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07
28.48-1.27%-0.36Bán52.879K232.330B11.432.5482000.00Năng lượng
R6C ROYAL DUTCH SHELL A EO-07
28.30-1.27%-0.36Bán105.198K232.330B11.432.5482000.00Năng lượng
WDP DISNEY (WALT) CO.
127.32-1.15%-1.48Sức mua mạnh3.153K232.264B16.317.95201000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WDP DISNEY (WALT) CO.
127.00-1.54%-1.98Mua795232.182B16.237.99201000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WDP DISNEY CO., THE WALT REGISTERED SHARES DL -,01
127.10-1.29%-1.66Mua115230.146B16.237.92201000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CIS CISCO SYSTEMS DL-,001
51.09-1.35%-0.70Mua3.092K221.082B21.202.4874200.00Công nghệ
CIS CISCO SYSTEMS DL-,001
51.30-0.52%-0.27Mua3.150K220.523B21.042.4974200.00Công nghệ
SOBA AT + T INC. DL 1
29.81-0.85%-0.26Mua318219.102B13.042.31262000.00Dịch vụ Viễn thông
SOBA AT + T INC. DL 1
29.80-0.63%-0.19Mua5.562K218.875B13.092.30262000.00Dịch vụ Viễn thông
CIS CISCO SYSTEMS INC. REGISTERED SHARES DL-,001
51.16-0.87%-0.45Mua300218.589B21.042.4774200.00Công nghệ
SOBA AT & T INC. REGISTERED SHARES DL 1
29.70-1.00%-0.30Mua295217.181B13.042.29262000.00Dịch vụ Viễn thông
HDI HOME DEPOT INC. DL-,05
192.78-1.42%-2.78Mua18214.086B22.208.81413000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HDI HOME DEPOT INC. DL-,05
192.42-0.75%-1.46Mua209213.721B22.058.85413000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CHV CHEVRON CORP. DL-,75
110.66-0.61%-0.68Mua190213.046B17.406.4848600.00Năng lượng
PFE PFIZER INC. DL-,05
38.000.00%0.00Mua3.946K213.001B23.731.6592400.00Chăm sóc sức khỏe
CHV CHEVRON CORP. DL-,75
111.16-1.19%-1.34Mua200212.458B17.276.5148600.00Năng lượng
BAC VERIZON COMM. INC. DL-,10
50.92-1.01%-0.52Bán1.242K212.275B14.843.46139400.00Dịch vụ Viễn thông
BAC VERIZON COMM. INC. DL-,10
50.95-0.62%-0.32Bán43211.863B14.883.44139400.00Dịch vụ Viễn thông
HDI HOME DEPOT INC., THE REGISTERED SHARES DL -,05
193.06-0.59%-1.14Mua10211.847B22.058.77413000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PFE PFIZER INC. DL-,05
38.200.53%0.20Theo dõi1.785K211.465B23.671.6492400.00Chăm sóc sức khỏe
PFE PFIZER INC. REGISTERED SHARES DL -,05
38.401.05%0.40Mua100211.133B23.731.6392400.00Chăm sóc sức khỏe
CHV CHEVRON CORP. REGISTERED SHARES DL-,75
111.940.21%0.24Mua300210.595B17.276.4548600.00Năng lượng
BAC VERIZON COMMUNICATIONS INC. REGISTERED SHARES DL -,10
51.00-0.68%-0.35Mua228210.414B14.843.43139400.00Dịch vụ Viễn thông
INL INTEL CORP. DL-,001
43.96-0.17%-0.07Mua6.294K200.599B11.493.95107400.00Công nghệ
CCC3 COCA-COLA CO. DL-,25
46.380.21%0.10Sức mua mạnh2.967K198.868B32.741.4462600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CCC3 COCA-COLA CO. DL-,25
46.410.28%0.13Sức mua mạnh5.022K197.858B32.731.4362600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INL INTEL CORP. DL-,001
44.100.00%0.00Mua7.077K197.763B11.273.97107400.00Công nghệ
CCC3 COCA-COLA CO., THE REGISTERED SHARES DL -,25
46.490.18%0.09Sức mua mạnh10197.124B32.741.4262600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INL INTEL CORP. REGISTERED SHARES DL -,001
44.170.64%0.28Mua244196.029B11.273.93107400.00Công nghệ
MOH LVMH EO 0,3
382.70-0.69%-2.65Mua1.393K193.765B30.5612.64136633.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MOH LVMH MOET HENN. L. VUITTON SE ACTIONS PORT. (C.R.) EO 0,3
383.70-0.21%-0.80Mua66193.765B30.5612.64136633.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MOH LVMH EO 0,3
383.85-0.35%-1.35Mua654193.765B30.5612.64136633.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6MK MERCK CO. DL-,01
72.500.00%0.00Bán174187.809B24.652.9869000.00Chăm sóc sức khỏe
NWT WELLS FARGO + CO.DL 1,666
40.45-0.81%-0.33Sức bán mạnh4.065K186.771B10.244.09262100.00Tài chính
6MK MERCK & CO. INC. REGISTERED SHARES DL-,01
73.002.10%1.50Bán100186.162B24.652.9569000.00Chăm sóc sức khỏe
6MK MERCK CO. DL-,01
73.000.69%0.50Bán140185.448B24.462.9669000.00Chăm sóc sức khỏe
BCO BOEING CO. DL 5
326.700.90%2.90Mua20182.470B20.7615.76153000.00Công nghiệp
NWT WELLS FARGO + CO.DL 1,666
40.36-2.16%-0.89Bán1.521K182.023B9.944.11262100.00Tài chính
BCO BOEING CO. DL 5
326.750.85%2.75Mua356181.008B20.6915.68153000.00Công nghiệp
BCO BOEING CO. REGISTERED SHARES DL 5
326.200.68%2.20Mua0180.870B20.7615.62153000.00Công nghiệp
NWT WELLS FARGO & CO. REGISTERED SHARES DL 1,666
40.550.07%0.03Sức bán mạnh125180.427B9.944.07262100.00Tài chính
ORC ORACLE CORP. DL-,01
52.08-0.89%-0.47Mua371176.674B20.512.65136000.00Công nghệ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất