CYFROWY POLSAT SA ZY -,04

CP9FWB
CP9
CYFROWY POLSAT SA ZY -,04FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CP9 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CYFROWY POLSAT SA ZY -,04 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CP9 là 2.585B EUR. EPS TTM của công ty là 0.38 EUR, tỷ suất cổ tức là 6.31% và P/E là 9.97. Ngày thu nhập tiếp theo của CYFROWY POLSAT SA ZY -,04 là 23 Tháng 3, ước tính là 0.07 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu