VVV

Mini VIX Future

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Điểm dữ liệu chính

Khối lượng
Đóng cửa ngày hôm trước
Mở cửa
Phạm vi Ngày
 —

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Các câu hỏi thường gặp

Mini VIX Future đạt mức báo giá cao nhất vào 4 thg 9, 202040.95 USD. Xem thêm dữ liệu trên Mini VIX Future biểu đồ.
Báo giá thấp nhất từ trước đến nay của Mini VIX Future11.99 USD. Mức này đạt được vào 14 thg 12, 2023. Xem thêm dữ liệu trên Mini VIX Future biểu đồ.
Mini VIX Future chỉ là con số cho phép bạn theo dõi hiệu suất của các công cụ cấu thành chỉ mục, do đó bạn không thể đầu tư trực tiếp vào chỉ số đó. Nhưng bạn có thể mua hợp đồng tương lai hoặc quỹ Mini VIX Future hoặc đầu tư vào các cấu phần.